דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תוספת רפואית - medical increase שאלון רפואי - medical questionnaire ביטוח תרופות - medicine insurance תזכורת - memorandum תשישות נפש - mental fatigue סימני סחורות - merchandise marks צי סוחר - merchant marine קביעת שיעור לפי העניין - merit rating חצות - midnight אוטובוס זעיר - minibus זוטובוס - minibus פֶּנְסְיָה מִזְעָרִית - minimum pension פֶּנְסְיָה מִינִימָלִית - minimum pension קיצבה מזערית - minimum pension פרמייה מזערית - minimum premium מצג שווא - misrepresentation תיאור מטעה - misrepresentation הקטנת נזק - mitigation of damage מכונה ניידת - mobile machine רכב מוסגל - modified vehicle רכב מותקן - modified vehicle ביטוח כספים - money insurance שוק כספים - money market פיצוי חודשי - monthly compensation הפקדה חודשית - monthly deposit פנסיה קיצבתית - monthly pension תסכונת מוסרית - moral hazard סיכון מוסרי - moral risk שיעור תחלואה - morbidity rate לוח תחלואה - morbidity table עקומת תמותה - mortality curve הפסד תמותה - mortality loss שיעור תמותה - mortality rate לוחות תמותה - mortality table משכנתא - mortgage ביטוח משכנתא - mortgage insurance גרירת משכנתא - mortgage towing משכנתא עם ביטוח - mortgage with insurance ביטוח רכב - motor insurance מאגר לביטוח רכב - motor insurance pool רכב מנועי - motor vehicle איגוד לביטוח נפגעי רכב - motor vehicle accident insurance association ביטוח אופנועים - motor-cycle insurance אופנוע - motorcycle גימלת ניידות - movable annuity רכב הנעה רב-גלגלית - multi-drive vehicle אגודה שיתופית לביטוח - mutual company insurance מנהל קרן - mutual fund manager נאמן קרן - mutual fund trustee [am.] סיווג קרנות נאמנות - mutual funds classification ביטוח הדדי - mutual insurance / assessment insurance בִּיטּוּחַ חַיִּים הדָדִי - mutual life insurance טבלת איזון וחלוקה - mutual payments on repartition table אגודה הדדית - mutual society
שבר מכני - machinery breakdown ביטוח שבר מכני - machinery breakdown insurance אחזקה - maintenance ערוּבַּת תַחזוּקָה - maintenance bond תְקוּפַת תַחְזוּקָה - maintenance period נזק בזדון - malicious damages הזנחה - malpractice ביטוח אחריות לזדון - malpractice liability הנהלה - management ניהול, סעיף - management clause דמי ניהול - management fee שירותי ניהול - management services גוף מנהל - managing body חברה מנהלת - managing company מיפוי - mapping מס שולי - marginal tax ביטוח אוניות - marine hull insurance ביטוח גופי אוניות - marine hull insurance ביטוח ימי - marine insurance דיני ים - marine laws פוליסה ימית - marine policy חוק ימי - maritime law התקשחות שוק - market hardening עושי שוק - market maker ערך שוק - market value משווק - marketer סוכן משווק - marketing agent ביטוח גג (2) - master insurance תעריף אב - master tariff הקבלה - matching ערוּבַּת חוֹמָרִים - material bond שינוי מהותי - material change נזק חומרי - material damage עובדה מהותית - material fact מצג מהותי - material representation מהותיות - materiality דמי לידה - maternity benefits מענק לידה - maternity grant ביטוח אימהות - maternity insurance ערך מתמטי - mathematical value מועד חלות (2) - maturity date פֶּנְסְיָה מַקְסִימָלִית - maximum pension פֶּנְסְיָה מֵרַבִּית - maximum pension אמצעי שליטה - means of control מידת השיפוי - measure of indemnity ועדה רפואית - medical board ביטוח רפואי - medical care insurance אישור רפואי - medical certificate בדיקה רפואית - medical examination החרגה רפואית - medical exclusion

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022