א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
הצמדה - linkage מקדם הצמדה - linkage coefficient הפרשי הצמדה - linkage differentials גימלה צמודה - linked annuity איגרת חוב צמודה - linked bond אפיק צמוד - linked channel פיקדון צמוד - linked deposit ריבית צמודה - linked interest בִּיטּוּחַ חַיִּים צָמוּד - linked life insurance ביטוח חיים צמוד (למדד) - linked life insurance פֶּנְסְיָה צְמוּדָה - linked pension נכס נזיל - liquid assets קופת גמל נזילה - liquid provident fund חיסכון נזיל - liquid saving נזילות - liquidity סוכן לויידס - lloyd's agent לוייד'ס - lloyd`s יומן לויידס (של אוניות) - lloyds register (of shipping) מפתח ספנות של לוייד'ס - lloyds' shipping index העמסה - loading העמסה מראש - loading front-end הלוואה - loan ערך הלוואה - loan value סוכן מקומי - local agent אתר, סעיף - location clause הַקְנָיָה נְעוּלָה - locked-in vesting הסכם לטווח ארוך - long term agreement ביטוח ארוך מועד - long term insurance ביטוח לתקופה ארוכה - long term insurance ביטוח רב-שנתי - long term insurance הנחת תקופה ארוכה - long term rebate אובדן - loss הפסד - loss התפתחות נזק - loss development שכיחות נזקים - loss frequency אובדן השתכרות - loss of earnings אובדן הוצאות - loss of expenses אובדן הכנסות - loss of income תַּגְמוּלֵי אוֹבְדָן הַכְנָסָה - loss of income benefits ביטוח אובדן הכנסות - loss of income insurance אובדן שוק - loss of market הפסד רווח - loss of profit ביטוח אובדן רווחים - loss of profit insurance אובדן רווחים - loss of profits אובדן דמי שכירות - loss of rent אובדן שכר-דירה - loss of rent ביטוח אובדן שכר דירה - loss of rent insurance אובדן איפיון - loss of specie תגמולי אובדן זמן - loss of time benefits אובדן שימוש - loss of use הפסד שימוש - loss of use ביטוח אובדן שימוש - loss of use insurance אוֹבְדָן כּוֹשֶר עבוֹדָה - loss of working capacity אובדן או נזק - loss or damage תשלום נזק, סעיף - loss payable clause שיעור נזקים - loss ratio הפחתת נזק - loss reduction דוח נזק - loss report הגבלת הפסדים - loss stop הפסד מחיתום - loss underwriting אבד או לא אבד - lost or not lost אובדן פוליסה - lost policy שחרור בשל אובדן פוליסה - lost policy release אובדן שימושיות - lost usefulness ביטוח מיזווד - luggage insurance סכום כולל - lump-sum
רכב מושבת - laid-up vehicle אחריות בעלים - landlords protective liability עבירה / פקיעה - lapse פקיעה - lapse פּוֹלִיסַת אָב - lapsed policy פוליסה עבירה - lapsed policy גימלת נותר בחיים - last survivor annuity גִּימְלַת נוֹתָר בַּחַיִּים - last survivor annuity ביטוח לשניים - last survivor insurance פרישה מאוחרת - late retirement פגם סמוי - latent defect פגמים סמויים, סעיף - latent defects clause חוק ממוצעים - law of average דיני חוזים - law of contracts חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - law road accident victims compensation דיני נזיקין - laws torts זמן שהייה - laytime מנהיג - leader חברה מנהיגה - leading company דליפה - leakage זיקת חכירה - leasehold interest ביטוח חכירה - leasehold interest insurance יתרה פנקסית - ledger balance הגנה משפטית - legal defense טיפול משפטי - legal defense הוצאות הגנה משפטית - legal defense costs הוצאות משפטיות - legal expenses ביטוח הגנה משפטית - legal expenses insurance ביטוח הוצאות משפטיות - legal expenses insurance השקעה חוקית - legal investment אַחרָיוּת חוּקִית - legal liability אחריות על-פי דין - legal liability בא כוח חוקי - legal representative עתודת חובה - legal reserve הֵילַך חוּקי - legal tender אוֹרֶךְ תְּקוּפַת שֵׁירוּת - length of service פְּרֶמְיָיה שָׁוָוה - level premium ביטוח קבוע לסיכון מוות - level term insurance התחייבויות - liabilities אחריות - liability חבות - liability חוק אחריות למוצרים פגומים - liability for defective products law ביטוח חבות - liability insurance גבול אחריות - liability limit אחריות מבטח - liability of insurer התחייבות - liabilty מוּרְשֶה (2) - licensee רישוי מבטח - licensing of an insurer רישוי סוכנים - licensing of brokers גימלת חיים - life annuity עקומת נותרים בחיים - life curve survivor תוחלת חיים - life expectancy ביטוח תוחלת חיים - life expectancy insurance סיכון תוחלת חיים - life expectancy risk בִּיטּוּחַ חַיִּים - life insurance בעל פוליסת חיים - life insurance policy holder הצלת חיים - life saving זיקת חיים - lifeinterest כיסוי מרבי - limit of cover גבול שיפוי - limit of indemnity התיישנות - limitation תקופת הרחקה - limitation period / excepted probation period אַחרָיוּת מוּגְבֶּלֶת - limited liability יד - line אוניית קו - liner שטר מטען לאוניית קו - liner bill of lading