א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
חבות liability - חבות לפי הסכם contractual liability - חבות מעבידים employers liability - חברה חזותית fronting company - חברה לערובת גמלאות pension benefit guarantee corporation - חברה מוסרת ceding company - חברה מנהיגה leading company - חברה מנהלת managing company - חברה משתתפת participating company - חברה שבוייה captive company - חברת ביטוח insurance company - חדר השוק room - חדש תחת ישן new for old - חוב לקופת גמל debt providence fund - חוב מבוטח insured debt - חובה לקבל ביטוח obligatory acceptance - חובת גילוי obligation to disclose - חובת פדיון obligation to redeem - חוות דעת שמאי appraiser`s opinion - חוזה ביטוח insurance contract - חוזה ביטוח חיים צמוד contract linked life insurance - חוזה ביטוח מישנה reinsurance treaty / treaty reinsurance - חוזה ביטוח מישנה אוטומטי automatic treaty - חוזה ביטוח משנה reinsurance treaty - חוזה ביטוח משנה יחסי treaty proportional - חוזה ביטוח משנה לא־יחסי treaty. non proportional - חוזה ביטוח משנה להפסד יתר excess of loss treaty - חוזה ביטוח משנה מחייב obligatory treaty - חוזה בררני facultative treaty - חוזה הובלה affreightment contract - חוזה הימור gambling contract - חוזה חד-צדדי unilateral contract - חוזה להפסד-יתר reinsurance treaty / treaty reinsurance - חוזה מותר surplus treaty / surplus reinsurance - חוזה מותר מדורג graded surplus treaty - חוזה מותר ראשון first surplus treaty - חוזה מיכסה quota – share treaty - חולה סיעודי geriatric patient - חוסר shortfall - חופשי ליד הספינה free alongside ship - חופשי על המטוס free alongside aircraft - חופשי על המסילה free on rail - חופשי על המשאית free on truck - חופשי על הסיפון free on board - חוק אדמירליות admiralty law - חוק אחריות למוצרים פגומים liability for defective products law - חוק ביטוח לאומי national insurance law - חוק הפלת"ד r.a.v.c. law - חוק התיישנות statute of limitation - חוק חוזה הביטוח insurance contract law - חוק חוזים (חלק כללי) contract law (general part) -
חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) contracts law (remedy for breach of contract) - חוק ימי maritime law - חוק ממוצעים law of average - חוק סחר ימי עותומני ottoman maritime commerce law - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים law road accident victims compensation - חוק פיקוח על עסקי ביטוח insurance business superintendence law - חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) supervision on financial services law - חוק פנסיה ממלכתית pension law - חוק שליחות agency law - חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה victims of hostile action pensions law - חוקר examiner / inspector - חזות fronting - חידוש renewal - חידוש פוליסה policy reinstatement - חידוש פוליסה (2) policy renewal - חיוב יתר overcharging - חיזוי סדרה עתית time series forecasting - חילוט forfeiture - חילוף replacement - חילופי פוליסות exchange of policies - חיסוי insurance cover - חיסכון savings - חיסכון חובה compulsory saving - חיסכון חוזי contractual saving - חיסכון נזיל liquid saving - חיסכון צמוד מדד index linked saving - חיסכון צמוד מטבע חוץ foreign exchange linked saving - חיסכון קיצבתי pension saving - חיסכון שוטף periodic payment plans - חיצון extrapolation - חיתום underwriting - חיתום (2) underwrite - חיתום יתר over placing - חלוקה divisibility - חלקי פרמייה fractional premium - חפצים אישיים ברכב personal effects in cars - חצות midnight - חצרים premises - חריג exception - חשבון אקטוארי actuarial account - חשבון גמל אישי individual retirement account [IRA] - חשבון חיסכון saving account - חשבון כוללני omnibus account - חשבון עצמי account own - חשיפה exposure - חתימה שנייה countersignature - חתימת פקסימיליה facsimile signature - חתך כולל across the board - חתך פוליסות policy profile - חתם underwriter - חתמות underwriting -