דף הבית ביטוח וניהול סיכונים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
נאמן קרן mutual fund trustee [am.] - נהג נקוב בשם named driver - נוהג custom - נוהג ברכב driver - נוהג ללא רשות driving without a license - נוהל עסקי trade custom - נזילות liquidity - נזיקין / נזיקים torts / damages - נזק damage - נזק בזדון malicious damages - נזק במתכוון deliberate loss - נזק גוף injury bodily - נזק גרר consequential loss - נזק חוזר recurrent damage - נזק חומרי material damage - נזק חלקי partial loss - נזק ישיר direct loss - נזק כולל total loss - נזק ללא תקנה incurably damage - נזק מלחמה war damage - נזק מלחמה עקיף indirect war damage - נזק נסתר concealed loss - נזק עקיף indirect loss - נזק פיזי physical damage - נזק ראשוני primary loss - נזק רגישות sentimental damage - נזק תאונתי accidental damage - נזק תוצאתי constructive damage - נזקים רצופים successive losses - נטול יכולת incapable - נטילת סיכונים risk assumption - נטישה abandonment - נטישת טובין abandonment of goods - נטל הוכחה burden of proof - ניגוד אינטרסים conflict of interest - ניהול סיכונים risk management - ניהול, סעיף management clause - ניוד מוצרי פנסיה pension mobility - ניטור סכנות threat monitoring - ניירות ערך securities - ניכוי deduction - ניכוי מס במקור deduction of tax at source -
ניכוי צילמר zillmer deduction - נימוק המלצות recommendation reasoning - ניסיון experience - ניסיון תביעות claim experience - ניצולת salvage - ניתוח surgery - ניתוח אלקטיווי electic surgery - ניתוח בהקפאה cryosurgery - ניתוח סיכונים risk analysis - ניתוח תרחישים scenario analysis - נכות disablement - נכות חלקית partial disability - נכות חלקית זמנית temporary partial disability - נכות חלקית תמידית permanent partial disability - נכות מוחלטת total disability - נכות מוחלטת זמנית temporary total disability - נכות מוחלטת תמידית permanent total disability - נכות מתאונה accidental disability - נכות תמידית permanent disability - נכיסה factoring - נכס לא מוכר non admitted asset - נכס לא סחיר non tradeable asset - נכס מניב earning asset - נכס מסוכן risky asset - נכס נזיל liquid assets - נכס נזיל נטו net liquid asset - נכס נצבר accrued asset - נכס פיננסי financial asset - נכסים לא-מוניטריים non-monetary assets - נכסים מוכרים admitted assets - נכסים נזילים נטו net liquid assets - נכסים נטו net assets - נמל טעינה port of loading - נמל יעד destination port - נמל כניסה ויציאה port of entry and exit - נמל מקלט port of refuge - נמל פריקה port of discharge - נספח הון capital addendum - נספח קיצבה pension addendum - נפגעי תאונות עבודה occupational accidents injuries - נפקד depository - נתבע בתאונה sued in an accident -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022