דף הבית תחבורה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
רשות שדות תעופה - airports authority ספינַת אוִויר - airship שטר מטען אווירי - airway bill בקרת תוואי - alignment control עלִייה - aliya חנייה לכל היום - all day parking מופע כל-אדום - all-red phase טְרַקְטוֹרוֹן - all-terrian vehicle [atv] מערכת סרוגית - alternate system אמבולנס - ambulance מטוס אַמְפִיבִּי - amphibian airplane רֶכֶב אַמפיבּי - amphibian vehicle מַגְבֵּר - amplifier עוגן - anchor אגרת עגינה - anchor dues זווית מדרון - angle of slope חנייה באלכסון - angle parking התנגשות זוויתית - angled collision דחפור זוויתי - angledozer אָנוֹטַצְיָה - annotation נָחֶתֶת נֵגֶד־מְטוֹסִים - antiaircraft lending boat מהירות התקרבות - approach speed אוניה מאושרת - approved vessel אַזָן - arm אַרְמָדָה - armada שִׁירְיוֹן - armor מכונית משוּריֶינֶת - armored car רֶכֶב משוּריָין - armored vehicle זמן הגעה - arrival time זמן כניסה - arrival time דרך עורקית - arterial road עוֹרֵק - artery אוטובוס מיפרקי - articulated bus מִפְרָקִית - articulated bus נָמָל מְלַאכוּתִי - artificial port אספלט - asphalt חצייה חד-מפלסית - at-grade crossing אוֹדוֹגְרַף - audograph טַיָיס אוטומָטי - authomatic pilot מוּסָך מוּרשֶה - authorized garage מעבדה מוסמכת - authorized laboratory אוֹטוֹקְרוֹס - autocross נַווט אוטומָטי - automatic nevigator רֶכֶב אוטומַטי - automatic vehicle אוֹטוֹרוֹטַצְיָה - autorotation אוטוסטרדה - autostrada / high way נתיב עזר - auxilliary lane אבריה - average סוכן אבריה - average agent תְּעוּפָה - aviation חברת תעופה - aviation company ביטוח אווירי - aviation insurance ביטוח תעופה - aviation insurance סֶרֶן - axle מונה סרנים - axle counter
נְטִישָה - abandonment ירכה - abutment תאוצה - acceleration נתיב האצה - acceleration lane אֶקְסֵלֵרָטוֹר - accelerator מד־תאוצה - accelerometer בקרת גישה - access control מחלף גישה - access interchange דרך גישה - access road נגישות - accessibility חקירת תאונה - accident investigation שטר מטען של טובה - accommodation bill of lading עמלת טיפול - address commission נתיב סמוך - adjacent lane אַדְמִירָל - admiral אַדְמִירָלוּת - admirality בית דין ימי - admiralty court בקרת תנועה אזורית - aerawide traffic control מִסדְרון אוויר - aerial corridor מַטָּס - aerial demonstration מַפָּה אוִוירִית - aerial map מִטרִייה אווירית - aerial umbrella אווִירוֹדִין - aerodin עַליָין - aerofoil אווירוֹנָאוּטִיקָה - aeronautics אווירונוּת - aeronautics מטוס - aeroplane / airplane אַווִירוֹסְטַט - aerostat חוזה הובלה - affreightment contract שָׂפה יָרֶכּית - after leech מַבְעֵר אחוֹרִי - afterburner מודל מיצרפי - aggregate model מַצְלֵמַת אָוִויר - air camera מוביל אווירי - air carrier בַּקָרה אווירית - air control צֶוֶות אוִויר - air crew כָּרית אוויר - air cushion אווירִייה - air fleet הובלה אווירית - air freight דמי הובלה אווירית - air freight רַכֶּבֶת אווירית - air lift דואר אוויר - air mail כּיס אוִויר - air poket זיהום אוויר - air polution מַשאֵבַת אוויר - air pump נתיב אוויר - air route הטָסָה - air transport כְּלִי טַיִּס - aircraft שׂדֵה תעוּפה - airfield הֶיטֵס / הֶטֵּס - airlifting אווירַאי - airman אווירון - airplane נְמַל תעוּפה - airport מלון תעופה - airport hotel בֵּית נתיבות (2) - airport station

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022