דף הבית תחבורה
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
מאגר מטענים cargo pool - מאזנת balancer - מאייד carburetor - מאסף local - מבוא הצומת intersection approach - מבלט die - מבנה מכונס gathered structure - מבנה ראשוני basic structure - מבער אחורי afterburner - מגב windshield wiper - מגבה jack - מגבר amplifier - מגדל בקרה control toewr - מגדל פיקוח inspection tower - מגדלור ligthhouse - מגלש weir - מגן רוח windshield - מגרד scraper - מגרר trailler - מגררה sledge - מגרש חניה parking lot - מד־דלק fuel gauge - מד־טיסה flight meter - מד-מהירות speedometer - מד-מרחק tachometer - מד-נסועה odometer - מד־נסועה odometer - מד־נפץ explosionmeter - מד-סיבוב cyclometer - מד-סיבובים tachometer - מד־עומס loadmeter - מד־רום height meter - מד־שמן oilmeter - מד־תאוצה accelerometer - מדגם soil sampler - מדד נוחות צדי lateral confort ratio - מדדי יעילות של התחבורה הציבורית efficiency indexes of public transport - מדחן parking meter - מדחף propeller - מדחף סילוני jet propeller - מדלת לדלת door to door - מדלת לרציף door to peer - מדמה simulator - מדמה טיסה flight simulator - מדרגות נעות moving starcase - מהבהב flashing light - מהבהב סרוגי intermitting flashing signal - מהירות speed - מהירות היתקלות closing speed - מהירות התקרבות approach speed - מהירות חופשית free speed - מהירות יחסית relative speed - מהירות כוללת overall speed - מהירות מיוחלת desired speed - מהירות נקודתית spot speed - מהירות על-קולית supersonic speed - מהירות שיוט cruise speed - מהירות תכן design speed - מהירות תפעולית operating speed - מהמורה pothole - מהנדס תחבורה transport engineer - מהנדס תנועה traffic engineer - מוביל carrier - מוביל (2) low-bed trailer - מוביל אווירי air carrier - מוביל חוזי contract carrier - מוביל טנקים tank transporter - מוביל כללי common carrier - מוביל לאומי national carrier - מוביליות / מוביליזם mobility - מודל דטרמיניסטי deterministic model - מודל לא מיצרפי disaggregate model - מודל מיצרפי aggregate model - מונגולפייר Montgolfier - מונה סרנים axle counter - מונה תנועה traffic counter - מונחת landed - מונית taxi - מונית מיוחדת special taxi [Br.] / taxicab [Am.] - מונית שירות shuttle taxi - מונית שירות (2) jitney - מוסך garage - מוסך מורשה authorized garage - מוסקיטו Mosquito - מופע phase - מופע ירוק green phase - מופע כל-אדום all-red phase - מורד הזרם downdtream - מושב אחורי back seat - מושב מפלט ejection chair - מושך נסיעות trip attractor - מזהר visual warning signal - מזח jetty - מזחלת sledge - מזל"ט UAV - מחאה ימית sea protest - מחבל spoiler - מחבר ramp - מחבר אלכסוני diagonal ramp - מחבר חיצוני outer conection - מחבר יציאה exit ramp - מחבר כניסה enterance ramp - מחבר לולאה loop ramp - מחבר מעבר slip ramp - מחבר שזור basket weave - מחוון כיוון direction indicator - מחוון מפלס־הדלק fuel gauge - מחזירור reflector - מחיר אזורי zone price - מחיר במקום spot price - מחיר והובלה cost and freight - מחיר משולב combination rate - מחיר ס"י C. & I. price - מחיר ס"ף C. & price - מחיר סי"ף C.I.F. price - מחיר סיפ"ה CIFE price - מחיר סיפ"ס CIF & C price - מחיר סיפס"י CIFCI price - מחיר עד לנמל ex ship - מחיר עד לרציף ex quay - מחיר על המוביל free carrier - מחיר פא"ס FAS price - מחיר פו"ב F.O.B. price - מחיר פו"ב במחסו FOB strowed and trimmed - מחיר פו"ב בערובה FOB destination warehouse - מחיר פו"ב ברכב FOB motor - מחיר פו"ט FOT price - מחיר פו"ר FOR price - מחיר פוא"ה FOA price - מחיר פרנקו franco delivery - מחירי אספקה אזוריים regional render prices - מחלף interchange - מחלף אגס pear interchange - מחלף גישה access interchange - מחלף חלקי partial interchange - מחלף חצוצרה trumpet interchange - מחלף חצי מעויין half-diamond interchange - מחלף טורבינה turbine interchange - מחלף טחנת רוח windmill interchange - מחלף יהלום diamond interchange - מחלף ישיר directional interchange - מחלף ישיר חלקי partially directional interchange - מחלף ישיר מלא full directional interchange - מחלף ישיר משוכל X interchange - מחלף לולאות cloverleaf interchange - מחלף לולאות חלקי partial cloverleaf interchange - מחלף לולאות מלא full cloverleaf interchange - מחלף מזלג Y interchange - מחלף מלא full interchange - מחלף מעויין diamond interchange - מחלף מערכת system interchange - מחלף משולב combination interchange - מחלף סיבוב rotary interchange - מחלף עלה תילתן cloverleaf interchange - מחלף צלב מלטה Maltese cross interchange - מחלף קמץ T interchange - מחלף ראשי major interchange - מחלף שירות service interchange - מחלפון compact junction - מחלקה ראשונה first class - מחלקת עסקים business class - מחלקת תיירים tourist class - מחלת טיסה flight illness - מחלת ים sea illness - מחסום barrier - מחסום דרכים זמני roadblock - מחסום הקול sound barrier - מחסום להולכי רגל pedestrian barrier - מחסם block - מחסם משולב interlocked block - מחפר dreger - מטאורולוגיה ימית sea metorology - מטוס aeroplane / airplane - מטוס אימון training airplane - מטוס אם mother airplane - מטוס אמפיבי amphibian airplane - מטוס ג'מבו jumbo (jet) - מטוס דו־מנועי biengine airplane - מטוס זעיר ללא טייס unmaned aerial vehicle [UAV] - מטוס ימי hydroplane - מטוס ללא טייס remote piloted vehicle [RPV] - מטוס סיור patrol airplane - מטוס סילון jet plane - מטוס סיפון deck airplane - מטוס סקי skiing airplane - מטוס קו liner airplane - מטוס קל lightweight airplane - מטוס קרב combat airplane - מטוס רדיפה chase airplane - מטוס ריסוס spraying airplane - מטוס שכר charter airplane - מטוס תובלה transport airplane - מטס aerial demonstration - מטען cargo - מטען בצובר bulk cargo - מטען חורג oversize cargo - מטען כללי general cargo - מטען סיפון deck cargo - מטען תכליתי payload - מטענית pickup truck - מטרו metro - מטרייה אווירית aerial umbrella - מיג MIG - מידגם / מדגם samle - מידיבוס midibus - מידרג דרכים - מידרוג / מדרוג stepping - מידרוך / מדרוך pedestrianization - מידרון / מדרון slope - מידרון / מדרון bemching - מידרכה / מדרכה pavement [Br.] / sidewalk [Am.] - מייסטר Mystere - מייצב stabilizer - מינהרה / מנהרה tunnel -
מינחת / מנחת landing strip - מינחת מסוקים helicopter runway - מיניבוס minibus - מיסללה / מסללה permanent way - מיסעה pavement - מיסעף / מסעף road junction - מיפגש מסילת ברזל railroad crossing - מיפלש / מפלש passage - מיפלש מים / מפלש מים culvert - מיפרד / מפרד grade seperation - מיפרדה / מפרדה separator - מיפרדה תיכונה median separator - מיפרדת כיוונים directional separator - מיפשק / מפשק wheel track - מיפתל / מפתל wring - מיצלב / מצלב grade crossing - מיראז' Mirage - מירווח / מרווח clearance - מירווח / מרווח (2) gap - מירווח / מרווח (3) gauge - מירווח / מרווח (4) space - מירווח אנכי vertical clearance - מירווח גחון / מרווח גחון ground clearance - מירווח הופעות time headway - מירווח זמן headway - מירווח תקני standard gauge [SG] - מישטחית / משטחית platform - מישלוח shipping - מישלוח (2) delivery - מישלוח נישנה transshipment - מישלוח נישנה (2) reshipment - מישלוחית / משלוחית delivery van - מיתחם / מתחם yard - מיתחם דיור / מתחם דיור stabling yard - מיתקן תחבורה / מתקן תחבורתי transportation facility - מכבש roller press - מכולה להובלה בצובר bulk container - מכולה מתמחה specialized container - מכולות containers - מכון יצוא export's bureau - מכונאות mechanics - מכונאי mechanic - מכונה נגררת drawn machine - מכונה ניידת mobile machine - מכונית car - מכונית גרר towing vehicle - מכונית חשמלית electric car - מכונית מרוץ race car - מכונית משוריינת armored car - מכלית tanker - מכלית (2) road tanker - מכמונת מהירות speed trap - מכמורתן חרושת industrial fishing boat - מכס מעבר transit duty - מלון תעופה airport hotel - מנהרת אוויר (רוח) wind tunnel - מנוע בנזין gasoline engine - מנוע דיזל diesel engine - מנוע ונקל Vankel engine - מנוע טורבו turbo engine - מנוע מחזורי cyclic engine - מנוע מתנייע motorized engine - מנוע סילון jet engine - מניעה restraint - מס תאורה light dues - מסדרון אוויר aerial corridor - מסוב round trip - מסוט point - מסוע conveyor - מסוע לכת moving walkway - מסוף terminal - מסוף כבש ramp terminal - מסוף לתחבורה ציבורית public transport terminal - מסוף מכולות containers terminal - מסוק helicopter - מסילה track - מסילה דו-רוחבית mixed gauge track - מסילת ברזל railway - מסילת מיון sorting track - מסילת מעבר passing siding - מסילת מעקף crossing track - מסילת שלוחה branch line - מסיעון eople mover [MP] - מסירה ישירה direct delivery - מסלול lane - מסלול אוטובוסים busway / buslane - מסלול המראה ונחיתה runway - מסלול הסעה moving runway - מסלול מיים water path - מסלול מרכזי core roadway - מסלול נסיעה roadway - מסע voyage - מספג אנרגיה energy absorbing device - מספנה shipyard / dockyard - מספר ירוק green number - מספר מעברים number of passes - מספר נסיעות בשעה number of voyages per hour - מספר נתיבים בסיסי basic namber of lanes - מסר שלג SNOWTAUM - מסרשמיט Messershmitt - מעבדה מוסמכת authorized laboratory - מעבורת חלל space shuttle - מעבט obliquely way - מעביר מים culvert - מעבר passage - מעבר הגבהות superelevation run-off - מעבר חצייה pedestrian crossing - מעבר חקלאי farm vehicle crossing - מעבר להולכי רגל foot crossing - מעבר משיק tangent runout - מעבר עילי overpass - מעבר שיפועים superelevation transition - מעבר תחתי underpass - מעגל מסילתי track circuit - מעגל תנועה roundabout - מעוט launcher - מעונוע caravan - מעלה upward - מעלה הזרם upstream - מעצור brake - מעקה נקודתי point guardrail - מעקה בטיחות safety barrier [Br.] safty guardrail [Am.] - מעקה בטיחות להולכי רגל pedestrian guardrail - מעקף detour - מערבולת whirlwind - מערך קרונות set of wagons - מערכת בו-זמנית simultaneous system - מערכת להסעת המונים mass transport - מערכת סרוגית alternate system - מפה אווירית aerial map - מפה הידרוגרפית hydrographic map - מפלג turn out - מפלג distributor - מפלט exhaust system - מפציץ bomber - מפציץ טקטי tactical bomber - מפקח על התעבורה transportation controller - מפרץ חנייה parking bay - מפרקית articulated bus - מפרש sail - מפרש ראשי main sail - מפרשית sailboat - מפשיר אדים defroster - מפת ניווט nevigation map - מצהר / מיצהר manifest - מצוף buoy - מצוף ימי sea buoy - מצוף מאור light buoy - מצוף פעמון bell buoy - מצוף צופר whistle buoy - מצוף רתיקה mooring buoy - מצלמת אוויר air camera - מצמד clutch - מצנן radiator - מצע subbase - מצפן גירוסקופי gyroscopic compass - מצפן ימי sea compass - מצפן רדיו radio compass - מצרן choker - מצת spark plug - מקדם macadam - מקדם עכבה impedance factor - מקדם שעת שיא peak hour factor [PHF] - מקיפן encirclement net boat - מקלעת braid - מקרצפת scarifier - מרחפה hovercar - מרחק יוממות commuting distance - מרחק עצירה stopping distance - מרחק עצירה כולל total stopping distance - מרחק ראות sight distance - מרחק ראות להחלטה decision sight distance - מרחק ראות לעצירה stopping sight distance - מרחק ראות לעקיפה passing sight distance - מרכב chassis - מרכב אחוד composite body - מרכב מטוס outside plating - מרכבה carriage - מרכבת תחנות station carriage - מרציף לדלת pier to door - מרציף לרציף pier to pier - משאבת אוויר air pump - משאבת אופניים bicycle pump - משאבת דלק fuel pump - משאבת הזרקה injection pump - משאבת־ניפוח - משאית trunck / lorry - משאית מורכבת semi-trailer - משאית מחוברת full trailer - משאית רגילה single unit truck / SU-truck - משאית רכינה tipping lorry - משבצת חנייה parking stall - משולש אזהרה warrning triangle - משולש ברמודה Bermuda tringular - משולש ראות sight triangle - משחתת destroyer - משט naval review - משטח בקרה control surface - משטח נחיתה landing surface - משטרת התנועה traffic police - משך סבב turn round - משך עצירה stopping time - משלח forwarder - משמרות זה"ב children guard - משנק chock - משקל כולל מותר overall permissible weight - משקל עצמי vehicle weight - משתית subgrade - משתמש בדרך road user - מתז trower - מתזה splashing car - מתחן tensioner - מתן זכות קדימה right of way giving - מתנע starter -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022