העלמה דיני עסקים
לועזית: concealment

1. מניעה במתכוון וביודעין של עובדות או נסיבות מהותיות, בכוונה להטעות. למשל, הסתרה על ידי אחד הצדדים למשא ומתן עובדות הידועות רק לו, כגון פגמים בנכס המוצע למכירה או שיש מגבלות חוקיות לגבי הנכס (כמו הגבלות בניה על מגרש) וכדומה. העלמה ביודעין הינה הונאה.
2. בדיני עסקים, שינוי האמת לרעתו של אחר.