זכות דיני עסקים
לועזית: right

במשפט, תביעה הנתמכת על ידי החוק או הצדק.