ו / או דיני עסקים
לועזית: and / or

בחוזים, ביטוי הבא לציין הן תוספת והן חלופה. לדוגמה: בחוזה הובלה המציין את אופן ההובלה כ"רכבת ו/או כביש", הפירוש הוא שהסחורה יכולה להישלח במשולב ברכבת ובכביש, או לחילופין, להישלח או ברכבת או בכביש.