עבריין דיני עסקים
לועזית: offender

מי שעבר עבירה, חוטא; אדם העושה פעולה נפשעת