כוונה דיני עסקים
לועזית: intention

מצבו הנפשי של עבריין שמתבטאת במודעוּת לטיבה של התנהגותו, לנסיבות ולאפשרות שהתוצאה גרמה להתהוות העבירה, וכן הוא מלוּוה ברצון שהתוצאה תתקשם.