הונאה / תרמית דיני עסקים
לועזית: fraud

פעולה או מהלך של רמאות, הנעשה ביודעין ובמגמה להונות, לכזב, או לפגוע בזכויותיו החוקיות של אחר, כדי לזכות ברווח שלא כחוק, או ביתרון בלתי הוגן.