טופס 867 דיני עסקים
לועזית: form 867

טופס לצורך התחשבנות עם מס הכנסה שאותו שולח הבנק (עד סוף חודש מרס) או שאותו מקבל הנישום ממס הכנסה ובו מפורט סכום הרווח שהירוויח הנישום מהשקעות בשוק ההון ומחסכונות וכמה מס נוכה מהם. הטופס מוגש עם הדוח השנתי הכולל גם נספח (ג') שבו מדווח הנישום על הכנסותיו משוק ההון.