דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עיזבון בפשיטת רגל - estate in bankrupcy עיזבון בנאמנות - estate in trust מס עיזבון - estate tax מס משוער - estimated tax דוח משוער - estimated tax return הֶשתק - estoppel השתק עילה - estoppel of cause השתק פלוגתא - estoppel of issue צו פינוי - evacuation order פסק דין לפינוי - evacuation verdict העלמת מס - evading taxes עקיפה - evation ראייה - evidence הוכחות - evidence עדוּת - evidence עדות ראייה - evidence of an eye witness חקירה ראשית - examination in chief ניכויים עודפים - excess deduction מס רווחים עודפים - excess profits tax הוצאה עודפת - excessive expensess בוצע - exceuted בלו - excise tax סמכות ייחודית - exclusive power ייחוד כהונה - exclusivity of position הוצאה לפועל - execution מוציא לפועל - executor פטור - exemption פטור, סעיף - exemption clause פטור מפיצויי הלנה - exemption from compensation for delayed wage payment היתר לחריגה - exeption permission מוצג - exhibit רישיון ייחודי - exlusive licence רווח מופקע - exorbitant profit שכר מופקע - exorbitant wage ייחוס הוצאות - expensese allocation עד מומחה - expert witness חוות דעת מומחה - expert's opinion תפוגה - expiry ניצול מצוקה - exploitation of distress רשימון יצוא - export entry קרנות יצוא - export funds רישיון יצוא - export licence מחיר יצוא - export price שליחות מפורשת - expressed agenct שליחות מפורשת - expressed agency הפקעה - expropriation ארנונה ביתר - exsess rates אסיפה כללית שלא מן המנין - exstraordinary general meeting שבוע עבודה מוארך - extended work week יום עבודה מוארך - extended working day הארכה - extention הארכת מועד הגשה - extention of time for filing צו הרחבה - extention order סחיטה - extortion נסַח - extract החלטה שלא מן המניין - extraordinary resolution עד ראייה - eye witness
הכנסה מיגיעה אישית - earned income חקירה כלכלית - economic investigation מדד נזק כלכלי - economic damage index זיקה כלכלית - economic interest תביעת פינוי - ejectment מועל - embezzler מעילה - embezzlment חוק שירות עבודה בשעת חירום - emergancy labor law צו חירום - emergency order תקנה לשעת חירום - emergency regulation עובד - employee פטירת עובד - employee`s death הוצאות עובד - employee`s expenses יחסי עובד-מעביד - employee-employer relations תביעות עובדים בפשיטת רגל - employees claims in bankrupcy פשיטת רגל - תביעות עובדים - employees claims in bankruptcy פטירת מעביד - employer`s death אחריות מעבידים - employer`s liability חבות מעבידים - employers liability מס מעסיקים - employers tax עבודת נשים - employment of women חוק עבודת נשים - employment of women law שירות תעסוקה - employment service חוק שירות התעסוקה - employment sevices law חוק הרשאה - enablement law ייפוי כוח (2) - enabling הסגת גבול (2) - encroachment חדירה לרשות הפרט - encroachment שיעבוד - encumbrance כספי תום ביטוח - end of insurance money אכיפה - enforcement אכיפת חוזה - enforcement of contract קישור - engage אירוח - entertainment מס שעשועים - entertainment tax הכנסה מזכה - entitled income שוויון הזדמנויות בעבודה - equal opportunity in work שכר שווה - equal pay שכר שווה לעובד ולעובדת - equal pay of employees חוק שכר שווה לעובד ולעובדת - equal pay to male and female workers law גיל פרישה שווה - equal retierment age חוק שוויון הזדמנויות בעבודה - equality of opportunities in work law קרן השוואה למשרתים במילואים - equalization fund for reserve servicemen קרן השוואה - equalization fund הונאה "ברשות" - equitable fraud סעד מן הצדק - equitable relief זכות ראוייה - equitable right קניין שבזכות - equitable title דיני יושר - equity law אין שליח ממנה שליח - erageled delegatus non potest [l] חוזה בעל-פה - erbal contract טעות - error הצמדה, סעיף - escalator clause היחלצות, סעיף - escape clause מפעל חיוני - essential enterprise נכסי עיזבון - estate עיזבון - estate

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022