דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
דגם design - דה-יורה de jure - דוח התאמה לצורכי מס tax adjustment statement - דוח חיוב ושיחרור charge and discharge statement - דוח יסוד foundation statement - דוח כספי אישי personal financial statement - דוח כספי בפשיטת רגל financial statement in bankrupcy - דוח כספי שנתי annual financial statement - דוח מס tax return - דוח מס מאוחד consolidated tax return - דוח מפרק liquidator`s statement - דוח משוער estimated tax return - דוח משותף joint return - דוח נפרד separate return - דוח שנתי annual statement - דוח תוצאות הנפקה issue`s outcome statement - דוח תיאום אינפלציוני adjustment for inflation return - דוח תיאום לצורכי מס tax adjustment statement - דוחות כספיים, פירסום financial statements publication - דוחות מידע information returns - דוחות מיוחדים special reports - דוכן stand - דחייה על הסף dismiss in limine - דחיית ביצוע forbearance - דחיית מס tax deferment - דחיית קיצבה pension deferment - דחיית תביעה dismissal of claim - דחיית תשלום suspension of payment - דיבה lible - דיווידנד בפירוק liquidating dividend - דיווידנד בפשיטת רגל dividend in bankrupcy - דיון hearing - דיון מהיר summary procedure - דיון מהיר summary trial - דיון מקוצר summary procedure -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022