א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
בא כוח attorny - בג"ץ קטן quasi-plea to High Court of Justic - בגדי עבודה work clothing - בגיר adult - בד"ע - בדלתיים סגורות behind closed doors - בוצע exceuted - בורר arbitrator - בורר arbitrator - בורר מכריע umpire - בורר מכריע umpire - בוררות arbitration - בוררות זבל"א arbitration by two arbitrators one chosen by each party - בחירת מס tax election - בטל ומבוטל null and void - בטל מעיקרו void ab initio - ביזיון בית משפט contempt of court - ביטוח אבטלה unemployment insurance - ביטוח אימהות maternity insurance - ביטוח הלוואה loan insurance - ביטוח לאומי national insurance - ביטוח מילואים reserve service benefits insurance - ביטוח ממשלתי state insurance - ביטוח נושאי משרה officers insurance - ביטוח נפגעי תאונות עבודה work accident insurance - ביטוח סוציאלי social insurance - ביטול אסדרה deregulation - ביטול עיסקה transaction cancellation - ביטול פסק בוררות revocation of award - ביצוע בעין specific performance - ביצוע להלכה constructive performance - ביצוע ממשי actual performence - ביקורת סטטוטורית statutory audit - בית דין court - בית דין ארצי לעבודה national labor court - בית דין ימי admirality court - בית דין לעבודה labor court - בית דין לערעורים appellate tribunal -
בית דין לשכירות rent tribunal - בית דין מינהלי administrative court - בית דין נוטה inclined court - בית דין של מושבעים trial by jury - בית דין שקול level headed court - בית משפט court of law - בית משפט גבוה לצדק [בג"ץ] high court of justice - בית משפט לנוער juvenile court - בית משפט לעניינים מקומיים local court - בית משפט לערעורים appellate court - בית משפט לתביעות קטנות small debt court - בית משפט לתעבורה traffic court - בית משפט מחוזי district court - בית משפט עליון supreme court - בית משפט קמא lower court - בית משפט שלום magistrate`s court - בלו excise tax - בלתי שפוי non compos mentis - במידה הראויה Quantum meruit [L] - במסגרת הסמכות intra-vires - במעמד צד אחד in the presence of one side - בן מינו same kind - בסיס מותאם adjusted value - בעין in kind - בעירבון מוגבל (בע"מ) limited (Ltd.) - בעל דין contestant - בעל רכב vehicle owner - בעלות ownership - בקשת פשיטת רגל bankrupcy application - בקשת רשות להתגונן motion to defend - בקשת רשות ערעור motion to appeal - בר-עונשין punishable - בר־רשות licensee - בר-תוקף valid - בריחת מס flight of tax - בררת דין conflict of laws / choice of law - בררת מקום choice of place -