א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
תאגיד corporation - תאגיד ממלכתי statutory corporation - תאגיד מסחרי commercial corporation - תביעה claim / suit - תביעה claim - תביעה (2) suit - תביעה אזרחית civil action - תביעה בסדר דין מקוצר summary procedure claim - תביעה ידידותית friendly suit - תביעה ייצוגית derivative suit / class action - תביעה כללית prosecution - תביעה משפטית law suit - תביעה נגדית counter claim - תביעה נגדית (2) adverse claim - תביעה נגזרת derivative suit - תביעה קטנונית frivolous suit - תביעה שכנגד / תביעה נגדית cross action - תביעות עובדים בפשיטת רגל employees claims in bankrupcy - תביעות פטנט patent claims - תביעת חוב debt claim - תביעת כזב false claim - תביעת פינוי ejectment - תו תקן standard mark - תובע plaintiff - תובע (2) claimant - תובע כללי prosecutor - תובענה action / claim - תובענה ייצוגית class action - תוכנה software - תוכנית ביטוח insurance plan - תום לב good fait - תום לב ויושר utmost good faith - תוספת בשל אינפלציה inflationary addition - תועלת שנתקבלה, תאוריית benefit received principal - תוקף validity - תוקף למפרע retroactive effect - תושב resident - תושב זמני temporary resident - תושב חוזר returning resident - תושב חוץ foreign resident - תושב ישראל Israeli resident - תזכורת reminder - תזכיר התאגדות memorandum of association - תחולה application - תחולת מס tax incidence - תחום שיפוט juridiction - תחילת חופשה start of vacation - תחיקת עבודה labor laws - תחלוף subrogation - תיאום דוחות adjustment of statements - תיאור מטעה misdescription - תיאור מסחרי commercial description - תיאור מסחרי כוזב false commercial description - תיעוד documentation -
תיק case / file - תיק פטנט file wrapper - תיק פלילי criminal case - תיקון חוזה reformation of contract - תיקון תשקיף amendment of prospectus - תיקונים ושיפוצים repairs - תיקנון אריזות package standartization - תיקרות הכנסה income ceilings - תיקרת מס tax ceiling - תיקשורת חסוייה privilaged communication - תכנון מס tax planning - תכנון מס אגרסיווי agresive tax planning - תלוי dependent - תלוש שכר pay slip - תמורה consideration - תמריצי מס taxation incentives - תנאי גורף sweeping condition - תנאי מאוחר subsequent condition - תנאי מגביל limiting condition - תנאים משפטיים juridical conditions - תניות מכללא implied conditions - תעודת הצהרה בשבועה sworn statement - תעודת יושר caracter reference - תעודת ציות certificate of compliance - תעודת רישום certificate of registry - תעסוקה הולמת suitable employment - תעסוקה מוגנת protected employment - תעריף פיצוי בסיסי rate of basic compensation - תפוגה expiry - תצהיר declaration - תצהיר (2) affidavit - תקבול receipt - תקדים precedent - תקופת החזקה holding period - תקופת הטבה benefit period - תקופת הסכם קיבוצי collective agreement period - תקופת חשבון accounting period - תקופת מבחן probation period - תקופת פטנט patent period - תקופת צינון cooling-off period - תקופת שומה מיוחדת special assessment period - תקן ישראלי Israeli standard - תקן רישמי official standard - תקנה regulation - תקנה בת פעל תחיקתי legislative effect regulation - תקנה לשעת חירום emergency regulation - תקנות התאגדות articals of association - תקרת ביטוח לאומי national unsurance limit - תרומות donations - תרופה remedy - תרופות בשל הפרת חוזה remedies for breach of contract - תרמית fraud - תשלום חובה compulsory payment - תשריר validation -