דף הבית מקרקעין

חוק שכירות ושאילה

לועזית: hire and loan law
חוק משנת 1971 (תשל"א) הקובע את זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים לחוזה שכירות במידה ולא נקבעו בחוזה ביניהם.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022