ייעוד קרקע מקרקעין
לועזית: land-use assignment

בתוכנית בניין ערים, השימושים שאפשר לעשותם בשטחים ובאתרים מסויימים, כגון למגורים, לחקלאות לתעשייה או לתיירות.