דף הבית מקרקעין

רכוש מוחכר

לועזית: leased fee
1. רכוש המוחזק בשכר עם זכות להשתמש בו ושבו התפוסה הועברה על־פי חכירה מהבעלים לאחרים.
2. רכוש המכיל זכות לקבל שכר דירה בסיסי במשך תקופת זמן, ולאחר זמן הזכות על הרכוש חוזרת לבעלים. ..

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022