חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פנקסי מקרקעין
 
 

לועזית: public records
סידרת רשומות שבהן נרשמים זכויות במקרקעין, עסקות במקרקעין וכן פסקי דין, החלטות וצווים של בתי משפט בענייני מקרקעין וכל דבר אחר הטעון רישום או ניתן לרישום לפי חיקוק בעניינים אלה. הפנקסים מתנהלים בלשכות רישום המקרקעין על פי חוק המקרקעין. על פי חוק זה חיבת כל עסקה במקרקעין להירשם בפנקסי המקרקעין באורח פומבי, ורק אז כוחה יפה מבחינה משפטית כלפי הכל. בדרך כלל נרשמות בפנקסים עסקות מכר, חכירה (לתקופה העולה על חמש שנים), מתנה, משכנתא והעברתה, הקדשה או ווקף מכל מין שהוא. כמו כן מובאות לרישום פעולות אחרות כגון: בהם צוואות וירושות, חלוקה, פיצול, צירוף חלקות, תיקון שטח וגבולות, הערות אזהרה וכיו"ב. הרישום בפנקסי המקרקעין נעשה לפי שתי שיטות: רישום שטרות, או רישום קרקע מוסדרת. פנקסי המקרקעין פתוחים לעיון הציבור וכל אדם רשאי לעיין בהם ולקבל העתקים מן הרשום בהם. על פי החוק מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום לב על הרישום, יהא כוחה של זכות זו יפה גם אם הרישום לא היה נכון. (גם: ספרי אחוזה).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021