דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
רְדִידָה - flattering ייפוי בניינים - flipping כף החלקה - float רצפה צפה - floating floor רצפה - floor קומה - floor / storgy אביק רצפה - floor drain מרחב מוגן קומתי [ממ"ק] - floor shelter שטח רצפה - floor space אריח רצפה - floor tile רְצִיפָה - flooring רַצָּפוּת - flooring בֶּן פֶּרַח - flower ornament טיח פרחים - flower plaster בטון יצוק - fluid concrete גשר הולכי רגל - footbtidge משעול - footpath פינוי מסיג גבול בכוח - forcefully evacuation פינוי בכוח, סעיף - forcefully evacuation clause יערנות - forestry טופס 4 - form 4 טופס 5 - form 5 בּיצוּר, ביצורים - fortifications עופֶל - fortified hill מתחם מבוצר - fortified site בִּירָה - fortress חַקְרָה - fortress מִבְצָר - fortress מְצוּדָה - fortress אדן - foundation יסוד - foundation שלד - foundation קורת יסוד - foundation beam שנוגריסט - foundation outline / marker אבן יסוד - foundation stone מִזְרָקָה - fountain חופשי ונקי - free and clear שכירות חופשית - free rental אבן חופשית - free stone בַּעלוּת צְמוּתָה - freehold רכוש פרטי2 - freehold property חלון צרפתי - french window אפריז - frieze קיר חזית - front wall קו חזית - frontage line רַעַש קָפוּא - frozen noise פוגה - fug פוּנְקְצְיוֹנָלִיזְם - functionalism אבנית - fur חוזה עתידי - future contract
חזית - facade פַסַדיזם - facadism פוניר - face veneer אמצעי עזר - facilitating agency כשל - failure ישימות - feasibility מודל היתכנות - feasibility model דוח ישימות - feasibility report חקר ישימות - feasibility study זכות בעלות - fee זכות בעלות בלתי מוגבלת - fee simple בעלות מוחלטת - fee simple / absolute ownership לבד - felt גדר - fence חפֵרַת לְחִימָה - fighting trench בּיצוּרֵי שָׂדֶה - filed fortifications פילר - filler שומה סופית - final assessment מסירה סופית - final delivery אחוז מימון - finance precentage חכירה מימונית - financial lease חכירה מימונית - financial lease חכירה פיננסית - financial lease דמי איתור - finders fee אגרגט דק - fine aggregate גימור - finish גמר - finish עבודות גמר - finish works עבודות גימור - finish works שירותי כבאות - fire services חסין אש - fireproof לבנה חסינת-אש - fireproof brick קיר חסין אש - fireproof wall עלות ראשונה - first cost נדבך ראשון - first course מסירה ראשונה - first delivery אִידְרָה - fishbone מקובעים - fittings נכס קבוע - fixed assets יחס נכסים קבועים להון עצמי - fixed assets to equity capital ratio יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב - fixed assets to equity capital ratio יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים - fixed assets to total assets ratio יחס מחזור נכסים קבועים - fixed assets turnover הלוואה בריבית קבועה - fixed interest laon אבזר קבוע - fixture מחוברים - fixtures קבועות - fixtures מחוברים ומקובעים - fixtures and fittings מישורֶת - flat חכירה רגילה - flat lease פודסט - flat place

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022