דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
אסלה - toilet bowl חדר טואלט - toilet room טוֹקוֹ-נוֹ-מָה - toko-no-ma טול - tol אגרת מעבר - toll כביש אגרה - toll way שִׂיאוֹן - top נִדְבָּך עֶלְיוֹן - top course נדבך ראש - top course טוֹפֶּק - topek תוכנית טופוגרפית - topographic plan מפה טופוגרפית - topographical map טופוגרפיה - topography טופינג - topping צְרִיחַ - torrent עגוּרָן צָריחַ - torrent crane אזור תיירות - tourist area רחוב דוּ־סִטרי - tow-way street סִטְיוֹן - tower עיר - town ועדת בניין ערים [ו.ב.ע.] - town building committee רובע - town quarter עיירה - township מסילה - track טרקטור - tractor אזור מסחר - trade area תוכנית תנועה - trafic plan עיסקה - transaction העברה - transfer בנה הפעל והעבר - transfer [bot] סעיף הסבה - transfer clause שטר העברה - transfer deed הקניה - transfer of property העברת נכס במתנה - transfer of title שלח - tread עֵץ - tree מגן עץ - tree guard חפֵרָה - trench מסיג גבול2 - trespasser סילוק פולש לנכס - trespasser evacuation הסגת גבול1 - trespassing שלישִייה - triada תְּרִיסוֹל - trissol בניית גזעי עץ - trunks construction מיסבַך - truss טובזה - tubza טוף, טופה - tuff / tufe מינהרה / מנהרה - tunnel כבול - turf / peat פאושלי - turn key דריי קיפ - turning window חוזה למפתח - turnkey contract פרוייקט למפתח - turnkey project בית דו-גושי - two block house בית דו-משפחתי - two families house דו-משפחתי - two family house דו-קומתי - two story חלון זוגי - twofold window
ת.ב.ע - t.b.p. טַבּוּלה אַנְסַטָה - tabula anstra טֶפִי - tafi טמבור - tambour בטון בטוש - tamped concrete בטישה - tamping נכס מוחשי - tangible asset נכס ממשי - tangible property אגן - tank שיגוּם - tanning עטרן - tar אבן זפת - tar stone חבות במס - tax liability קרן, ריבית, מסים וביטוח - taxes and insurance (piti מפרט טכני - technical specifications הקפאה זמנית - temporary freezing שכירות - tenancey דייר לא־מוגן - tenancy at will חכירה משותפת - tenancy in common דייר - tenant פינוי דייר - tenant evacuation דייר ממשיך - tenant holdover שוכר לחיים - tenant. life דייר בן זוג - tenants by the entirety דייר משותף2 - tenants in common חוקי הגנת הדייר - tenants protection laws חובת מכרז - tender obligation קנוקֶנֶת - tendril אוהל - tent תוכניות עבודה - tenure כותרת תֵיאודוסיאַנית - teodosian capitol חכירה לזמן - term lease זיקה בת־סיום - terminable interest טרה קוטה - terra cotta טרסה - terrace מרפסת - terrace בַּיִת טוּרי - terrace house דָּרוּג - terraced בניין מדורג - terraced building נִדְבָּכִים מַפְלִיגִים - terraced courses סיווג טופוגרפי - terrain classification טרצו - terrazo תֵּיאַטְרוֹן - theater תֶּרְמִי - thermal כָּחוּשׁ - thin סיד רָזֶה - thin lime ביטוח צד שלישי - third party insurance תִברוגת - thread מיסעף / מסעף - three way junction חלון משולש - threefold window מפתן - threshold אבן קישור - through stone בֵּטון מחוּזָק - tightened concrete טֵיגַרט, מצוּדַת טֵיגַרט - tigrat fortress אריח - tile בדיל - tin ביטוח שטר קניין - title insurance מַחרָאָה - toilet בית כיסא - toilet / closet

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022