דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
בּוּרְגָן - borgen לווה - borrower שאילה - borrowing בּוּקַרנה, בּוּקַרְנִיוּם - boucanium שְׂדֵרָה - boulevard חרטום - bow זייזת - bracketing קיר לבנים - bricks wall גשר - bridge מַגְשֵׁר - bridge items נְצִיב גֶשֶר - bridge pillar הלוואת גישור - bridging loan תִּיתוֹרָה - brim בטון בריטי - british concrete תיווך - brokerage דמי תיווך - brokers fees מובא - brought-up שטח חום - brown area אֶבֶן חוּמָה - brown stone אזור חַייץ - buffer zone בנה הפעל והעבר - build בנייה הפעלה והעברה - build operate and transfer [bot] בנה ביתך - build your own house שטח בנוי - build-up area שטח מבונה - build-up eara ביטוח קבלנים - builders' risk insurance בנייה - building בִּניָין - building ועדת מישנה לתכנון ובנייה - building and planning sub-committe לבנה - building block / brick טפסנות - building casts מבנן - building cluster שימור מבנים - building conversation צפיפות בנייה - building density חריגת בנייה - building deviation מהנדס בניין - building engineer קונסטרוקטור - building engineer תיק בניין - building file הקפאת בנייה - building freeze מענק בנייה - building incentive תמריץ בנייה - building incentive ביקורת מיבנים - building inspection מפקח בנייה - building inspector קו בניין - building line חריגה מקו בניין - building line deviation תוכנית היתר בנייה - building permision plan היתר בנייה - building permit תקנון בנייה - building regulations הגבלות בנייה - building restridons אבן בנייה - building stone יחס בנייה לשטח - building to land ratio עֵץ בּנִייה - building wood אזור בנייה - building zone מבונה - built-up אגד זכויות - bundle of rights בונגלו - bungalow מכון התקנים - bureau of dtandards סיד חַי - burnt lime תוכנית עסקית - business plan כַּפְתּוֹר - button
דלת אחורית - backdoor אומנה - backrest / pier קניין פגום - bad title גשר ביילי - baily bridge בקליט - bakelite בָּלָגָן - balagan בַּלָּטָה - balata בַּלְקוֹן - balcony גזוזטרה - balcony משכנתת בלון - balloon mortgage ברזלנות - bar bending בַּרבּיקָן - barbican בָּרוֹק - baroque סִגנון בַּרוקי - baroque style עסקת חליפין - barter תּוֹשֶׁבֶת - base נִדְבָּך יְסוֹד - base course סָפין - baseboard קומה תחתונה - basement קומת מרתף - basement קיר מרתף - basement wall עלות ראשונית - basic cost חוק יסוד: מקרקעי ישראל - basic law: israel land administration בונדרול - basic layer בָּסִילִיקָה - basilica כּוֹתֶרֶת סַל - basket capitol אצווה - batch / charge אֶבֶן בָּת' - bath stone נטי - batter / incline בָּאוּהָאוּס - bauhause חָרוּז - bead אריח קמור - bead tile מריש - beam עוב - beam קורה - beam מֵסַב - bearing אבן מצע - bed stone גג בלפסט - belfast roof חגורה - belt שטרבה - belt נִדְבָּך חגוֹרָה - belt course שבח - betterment / improvement ערובת מכרז - bid bond בידֶה - bidet שטר משכנתא - bill of mortgage שטר מכר - bill of sale מְחַבֶּרֶת - binder בּיטוּמֵן - bitumen בחש - blade מפלסת להב - blade grader מבוי סתום - blinded alley בְּלוֹק - block גוש - block גוש / חלקה - block / parcel מפת גוּש - block map תַּבְצוּר - blockhouse חיפוף - blocking חתם - blocking layer ספר כחול - blue book תשריט - blueprint חָפֶרֶת בָּרִיחַ - bolt trench רכוש ללא בעלים - bona vacantia בֶּקֶת - booth בּוּדְקֶה, בּוּטְקֶה - booth / budka

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022