דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
האפקה horizontal - הבדדה isolation - הבלטה signalization - הגבלות בנייה building restridons - הגבלת דמי שכירות restrictions on rent - הגבלת העברה restraint on alienation - הגבלת שטר deed restriction - הגבלת שימוש restriction on use - הגנה אזרחית (הג"א) civil defense - הגנת הצומח plants protection - הודעת אי-קיום notice of default - הודעת משכון mortgaging notice - הודר supporting bean - הול hall - הוספות additions - הוספיס hospice - הוצאה לפועל execution proceeding office - הוצאות תפוסה occupancy expenses - הוראות תחזוקה maintenance instructions - הוראת בניה construction order - הזגה glazing - הזזה moving / sliding - הזזה לכיס pocket sliding - הידוק compaction - הידוק יחסי relative compaction - הידרדרות deterioration - היוון capitalization - היוון דמי חכירה capitalization of lease - היוון דמי חכירה שנתיים capitalization of annual leasing fee - היטח plaster - היטל השבחה land betterment tax - היכל palace - היפוגאום hypgeum - היפודרום hippodrome - היפוסטיל hypostil - היתר איכלוס certificate of occupancy - היתר בנייה building permit - הכנסה גולמית gross income - הכנסה צפויה potential gross income - הלבשה dressing - הלוואה בריבית מישתנה variable interest loan - הלוואה בריבית קבועה fixed interest laon - הלוואה בתשלום יחיד single payment loan - הלוואה צמודה linked loan - הלוואות זכאות מקום place entitlement loan - הלוואת גישור bridging loan - הלוואת פריים prime loan - הלכת זנזורי Zanzuri verdict - הלמנייה pile driver - הנדסת קרקע land engineering - הסבת חכירה assignment of lease - הסבת ערבות guarantee endorsement - הסגת גבול (2) encroachment - הסגת גבול1 trespassing - הסכם בכתב in writing agreement - הסכם בעל-פה oral agreement - הסכם הרשאה autorization agreement - הסכם כפיפות subordination agreement - הסכם מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back agreement - הסכם ניהול management agreement - הסכם עלות ועוד cost plus agreement - הסכם פינוי avacuation agreement - הסכם פיתוח development agreement -
הסכם רכש חוזר repurchase agreement - הסרת שיעבוד lien revocation - הסתברות קיום probable life - העברה transfer - העברה חוזרת re-conveyance - העברה מסויגת restrictive covenant - העברה מרצון voluntary conveyance - העברת בעלות demise - העברת זכות חכירה lease transfer - העברת נכס במתנה transfer of title - העברת קניין - העמדה setting up - הערכת יתר overvaluation - הערכת נכסי דלא ניידי real estate valuation - הערת אזהרה warning note - הפחתה amortization. - הפטר משכנתא discharge mortgage - הפלסה leveling - הפסד אחזקה holding loss - הפסד התפטרות loss on ndisposal - הפסקת רצף abeyance - הפקדה depositing - הפקעה expropriation - הפקעת קרקע land expropriation - הפרדה partition - הפרש אחזקה holding differntials - הפשרת קרקע unfreezing land - הצהרת פנות no-lien affidavit - הצמדת שטחים joining of areas - הקדש waqf - הקלה relief - הקמה reconstruction - הקניה transfer of property - הקפאה זמנית temporary freezing - הקפאת בנייה building freeze - הקפאת קרקע land freeze - הרחבה expansion - הרחבת כביש road broadening - הריסה destruction - השבחה improvement - השבחה בשל איחוד חלקות plottage value - השבחה לא-מאוזנת unbalanced improvement - השבחת חסר under improvement - השבחת יתר over improvement - השוואה, שיטת comparison method - השכרה rental - השכרה משנית secondary rental - השקייה watering - השקעה investment - השקעה במקרקעין investment in real estate - התאחדות בעלי בית landlord` association - התאחדות הקבלנים contractors and builders association - התחדשות regeneration - התחייבות חכירה leasehold obligation - התחייבות לרישום משכנתא mortgage registration commitment - התחייבות מראש advance commitment - התחלות בניה housing starts - התיישנות 0bsolescence - התיישנות כלכלית economic obsolescence - התיישנות רגילה normal obsolensce - התמוטטות collapse - התנגדות objection - התקנת מקומות חנייה parking lots -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022