דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
דירת גג roof apartment - דירת גן garden apartment - דירת יחיד single apartment - דירת מגורים residental apartment - דירת נופש summer cottage - דלת door - דלת אוטומטית automatic door - דלת אחורית backdoor - דלת הולנדית dutch door - דלת הזזה sliding door - דמי אחזקה operating expenses - דמי איתור finders fee - דמי היוון capitalization fee - דמי היתר permit fee - דמי הסכמה (דמה"ס) assumption fees / consent payment - דמי חכירה leasing fee - דמי חכירה בני פדיון redeemable rent - דמי חכירה ראשוניים [דח"ר] initial leasing fee - דמי חכירה שנתיים [דח"ש] annual leasing fee - דמי חכירת מקרקעין ground rent - דמי יצירה origination fee - דמי מפתח ket money - דמי מפתח, חוק kiy money law - דמי ניהול management fee - דמי שכירות rent - דמי שכירות בפינוי quit rent - דמי שכירות כלכליים economic rent - דמי שכירות מותנים contingent rentals - דמי שכירות נטו net rental - דמי שכירות עודפים excess rent - דמי תיווך brokers fees - דמילונה rounded ditch - דף מידע information page - דקומנוס decumanus - דקורציה decoration - דרוג terraced - דריי קיפ turning window - דרך המלך main road - דרך הרבים public thoroughfare - דרך מהירה motorway / freeway - דרך עקלתון obliquely way -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022