דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
ת.ב.ע t.b.p. - תא cell - תאחוז בינוי coverage - תביעת פינוי ejectment - תבנית pattern - תבצור blockhouse - תברוגת thread - תוואי route - תווייה notation - תווך center - תוחלת חיים life expectancy - תוכך היכללות inside included - תוכניות עבודה tenure - תוכנית plan - תוכנית אב master plan - תוכנית אדריכלית architectural plan - תוכנית בינוי layout plan / building plan - תוכנית בנייה construction plan - תוכנית בניין ערים (תב"ע) urban building plan - תוכנית דירה appartment plan - תוכנית הגשה submission plan - תוכנית היתר בנייה building permision plan - תוכנית הנדסית engineering plan - תוכנית חלקות partition plan [UK] / subdivision plan [US] - תוכנית חשמל electricity plan - תוכנית טופוגרפית topographic plan - תוכנית מגירה contingency plan - תוכנית מדידה measurement plan - תוכנית מיתאר outline plan / master plan - תוכנית מכר sale plan - תוכנית מפורטת detaild plan - תוכנית סביבה location plan - תוכנית עבודה work plans - תוכנית עסקית business plan - תוכנית פיתוח development plan - תוכנית שינויים changes plan - תוכנית תנועה trafic plan - תולל heaping - תומך supportive - תומכה stay / prop - תוספת בנייה addition of building eara - תוספת בשל אינפלציה inflatory addition - תורת המדידות land survey - תושבת base - תזרים מזומנים cash flow - תחום ראות visibility zone - תחזוקה maintenance - תחזור reconstruction - תחתיים lower rooms - תיאטרון theater - תיווי sketch - תיווך brokerage -
תימורה palm ornament - תיעול channeling - תיק בניין building file - תיק בקשה למידע request for information file - תיתורה brim - תכולה content - תכן plan - תכנון planning - תכנון המים לישראל [תה"ל] water planning for Israel - תכנון סביבתי environmental planning - תכנית plan - תכסית contour - תלטיש refinement - תלי, תלי hanger - תליון pendent - תמ"א 38 NOP 38 - תמוכה support - תמך prop - תמריץ בנייה building incentive - תסמוכת centering - תסריט scenario - תעודת גמר certificate of completion - תעודת זכאות entitlement certificate - תעודת קניין document of title - תפוס caught-up - תפילה chapel - תצלום אוויר [תצ"א] aerial photograph - תקופת אחריות guarantee period - תקופת החזר payback period - תקופת שמישות useful life - תקן איכות quality standard - תקן רעידת אדמה earthquake standard - תקנון בית משותף condominium regulation - תקנון בנייה building regulations - תקרה ceiling - תקרה גמלונית gable ceiling - תקשוטת ornaments - תרופה remedy - תריס shelter - תריס רפפות slat shelter - תריסול trissol - תרכובת compound - תרמי thermal - תשביץ setting - תשואה yield - תשואת מזומנים על מזומנים cash on cash return - תשואת שכר דירה rent yield - תשליב combined ornament - תשריט blueprint - תשתית infrastructure - תת קרקעי underground - תתמוכת stabilizer -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022