לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
wage scale - טבלת שכר
window dressing - ייפוי מאזנים
walk through test - בדיקת תהליך
warranty - תערובה
wastage - פְּסָד
working asset - נכס חוזר
working capital ratio - יחס הון חוזר
working papers - ניירות עבודה
weighted average method - ממוצע משוקלל, שיטת
working trial balance - מאזן בוחן שימושי
weighting - שיקלול
write off - מחיקה
writing off assets on acquisition - פחת בשיטת מחיקת נכס ברכישה
windfall loss - הפסד אקראי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות