לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
validity - תקֵפות
variance - סטייה
validity test - בדיקת תוקף
variance account - חשבון סטיות
valuation - שמאות
variance analysis - סטיות, ניתוח
valuation account - חשבון הערכה
valuation approach to grand equity measurment - גישת הערכה למדידת ניכסיות המותג
verificatiom - אימות
value - ערך
verification - אימות
value appraiser - מעריך שווי
vertical comparison - השוואה אנכית
value charging - זקיפת שווי
value declared - ערך מוצהר
value for customs - ערך לצורך מכס
volume variance - סטיית כמות
value for money - תמורה להשקעה
volume discount - הנחת מחזור
variable - משתנה
volume turnover - מחזור מכירות
volume variance - סטיית מחזור
voluntary reserve - עתודה חופשית
voodoo accounting - חשבונאות ווּדוּ
voucher - שובר
voucher incpection - בדיקת שובר
voucher register - פנקס שוברים
voucher ststem - שוברים, שיטת
vouchers payable - שוברים לתשלום
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות