לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
unadjusted rate of return - שיעור תשואה בלתי מתואם
unadjusted trial balance - מאזן בוחן לא מתואם
unit of measure - יחידת מדידה
unappropriated surplus - רווחים שלא יועדו
unaudited information - מידע בלתי מבוקר
units of production depreciation - פחת לפי יחידות ייצור
unlmited account - חשבון לא מוגבל
unmerchantable - בלתי שוויק
unpaid balance - יתרה לתשלום
uncertainty - אי וודאות
unrealized capital gain - רווח הון בלתי ממומש
unconsolidated subsidiaries - חברות בת שלא אוחדו
unrealized value - ערך בלתי ממומש
under absorption - סְפִיגַת חֶסֶר
underallocation - הַקְצָאַת חסר
unrequired expense - הוצאה מעבר לדרוש
unsecured debt - חוב לא מבוטח
unearned increment - גדילה שלא מיגיעה
up-to-date - עדכניות
update - עדכון
uniform reporting - דיווח אחיד
uniformity - אחידות
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות