א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
עיתוי - timing הפרשי עיתוי - timing difference סבולת - tolerance אחוז פגמים ניסבל - tolerence percent defective עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית כּוֹלֶלֶת - total alternative cost עלוּת מְמוּצַעַת כּוֹלֶלֶת - total average cost תְפוּקָה כּוֹלֶלֶת - total product סך כל הנכסים - total assets יַחַס מַחזוֹר נְכָסִים כּוֹלֵל - total assets turnover צבר כולל - total backlog עלוּת כּוֹלֶלֶת - total cost יחס חוב לשווי נקי מוחשי - total debt to tangible net worth הוצאה כוללת - total expenditure סְטִיַית הוֹצָאוֹת תְקוּרָה כּוֹלְלוֹת - total overhead variance בקרת איכות כוללת - total quality control עלוּת מִשְתַנָה כּוֹלֶלֶת - total variable cost עלות ברת עיקוב - traceable cost עלוּת בַּת-עִיקוּב - traceable cost שיטת מעקב - tracking method עקבות - tracks חשבון לקוח - trade account receivable הנחת סחר - trade discount התחייבות מסחרית - trade liability חשבון סחר - trading account עסקה - transaction טורי תנועה - transaction columns מחזור עסקה - transaction cycle מאזן תנועה - transactions balance עלוּת הַעבָרָה - transfer cost הַכְנָסָה אַלְטֶרְנָטִיבִית - transfer earnings מחיר העברה - transfer price מבקר חוץ - traveling auditor מניה ב"אוצר" - treasury stock תנאי תשלום - trems of payment מגמה, ניתוח - trend analysis מדד מגמה - trend index מאזן בוחן - trial balance קִיטוּם - truncation מחזור - turnover יחסי מחזור - turnover ratios
חשבון קמץ - t-account ערך לניצול - tangible value המחרת מטרה - target pricing מטרה, המחרת - target pricing תשואת יעד - target rate of return מס / מיסים - tax חשבונאות מס - tax accounting דוּחַ תיאום לצורכי מס - tax adjusting statement התאמת מס - tax adjustment חשבון התאמת מס - tax adjustment account דוּחַ התאמה לצורכי מס - tax adjustment statement ארביטראז' מס - tax arbitrage הטבת מס - tax benefit אישור מס - tax certificate דחיית מס - tax deferment גורם מס - tax effect בחירת מס - tax election עתודה להשוואת מסים - tax equalization reserve העלמת מס - tax evasion אישור לפטור ממס - tax exemption certificate החזר מס - tax rebate דוּחַ מס - tax return אירוע מס - taxable event הכנסה טעונת מס - taxable income ערך לצורך מס - taxable value מיומנות טכנית - technical skill מאזן בוחן תלת טורי - teicollumar trial balace חשבון זמני - temporary account חשבון תוצאתי - temporary account קבלה זמנית - temporary receipt טיוטת המאזן - tentative balance sheet חכירה לזמן - term lease הפסד חיסול - terminal loss הפסד סופי - terminal loss בדיקה - test מבדק נסיוני - test check בדיקת עסקות - test of transactions טקסט - text נוסח - text תמליל - text אישור צד שלישי - thired party confirmation חשבונאות תפוקה - throughput accounting סימוני אישור - tick marks תְּקָנִים חמוּרִים - tight standards שיעור תשואה מותאם לזמן - time adjusted rate of return