לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
t-account - חשבון קמץ
timing - עיתוי
tangible value - ערך לניצול
timing difference - הפרשי עיתוי
tolerance - סבולת
target rate of return - תשואת יעד
tolerence percent defective - אחוז פגמים ניסבל
tax accounting - חשבונאות מס
tax adjustment - התאמת מס
tax adjustment account - חשבון התאמת מס
tax adjustment statement - דוּחַ התאמה לצורכי מס
total backlog - צבר כולל
tax arbitrage - ארביטראז' מס
tax benefit - הטבת מס
total debt to tangible net worth - יחס חוב לשווי נקי מוחשי
tax certificate - אישור מס
total expenditure - הוצאה כוללת
tax deferment - דחיית מס
tax effect - גורם מס
total quality control - בקרת איכות כוללת
tax election - בחירת מס
tax equalization reserve - עתודה להשוואת מסים
tax evasion - העלמת מס
tracking method - שיטת מעקב
tax exemption certificate - אישור לפטור ממס
tracks - עקבות
tax rebate - החזר מס
trade account receivable - חשבון לקוח
tax return - דוּחַ מס
trade discount - הנחת סחר
taxable event - אירוע מס
trading account - חשבון סחר
taxable value - ערך לצורך מס
transaction - עסקה
technical skill - מיומנות טכנית
transaction columns - טורי תנועה
teicollumar trial balace - מאזן בוחן תלת טורי
transaction cycle - מחזור עסקה
transactions balance - מאזן תנועה
temporary receipt - קבלה זמנית
tentative balance sheet - טיוטת המאזן
transfer price - מחיר העברה
traveling auditor - מבקר חוץ
treasury stock - מניה ב"אוצר"
trems of payment - תנאי תשלום
test of transactions - בדיקת עסקות
trend analysis - מגמה, ניתוח
trend index - מדד מגמה
thired party confirmation - אישור צד שלישי
trial balance - מאזן בוחן
throughput accounting - חשבונאות תפוקה
truncation - קִיטוּם
turnover - מחזור
turnover ratios - יחסי מחזור
time adjusted rate of return - שיעור תשואה מותאם לזמן
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות