לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
backlog - צֶבֶר
bond linked to foreign currency - איגרת חוב צמודה למטבע חוץ
backlog depreciation - צבר פחת
backlog reporting - דיווח צבר
bad debt - חוב אבוד
bonded debt - חוב ערוב
balance carried forward - יתרה שהועברה ל-
book closing - סגירת ספרים
balance due - יתרת חוב
balance in hand - מזומנים בקופה
book depreciation - פחת מאזני
balance of line - יִתְרַת קָו
book inventory - מלאי בספרים
balance sheet - מַאזָן
balance sheet account - חשבון מאזני
book of accounts - ספרי חשבונות
balance sheet equation - משוואת מאזן
balance sheet presentation - הצגת מאזן
balance sheet projection - תחזית מאזן
balance sheet spread - מאזן - פריסה
book surplus - עודף בספרים
balance sheet structure - מבנה מאזן
balances verification - אימות יתרות
book value per share - ערך מאזני של מניה
balancing - איזון
bank confirmation - אישור בנק
books - ספרים
bank reconciliation - התאמת בנק
books of original entries - ספר רישומים מקוריים
bankruptcy application - בקשת פשיטת רגל
base invontory - מלאי בסיסי (2)
base point pricing - המחרה בסיסית
brand equity - נכסיות מותג
base stock control - בקרת מלאי בסיסי
brand equity meanrment - מדידת נכסיות מותג
base stock method - מלאי בסיסי, שיטת
brand value - ערך מותג
break - שבר
basic expenditure - הוצאה ראשונית
break up value - ערך בפירוק
basic price - מחיר יסודי
basic standard cost - עלות תקנית בסיסית
basic stock - מלאי בסיסי
breakeven - איזון (2)
basing point - נקודת מוצא
breakeven capacity - כושר נקודת איזון
bring forward - העברה מ-/ל'
brokerage account - חשבון עמילות
beginning inventory - מְלַאי פְּתִיחָה
budget - תקציב
below the line cost - עלות מתחת לקו
benefit cost analysis - תועלת עלות, ניתוח
beterment - השבחה
bicollumar trial balance - מאזן בוחן דו-טורי
bicolumnar - דו טורי
budget standarde - תקן תקציבי
bid pricing) - המחרת מיכרז
budgetary limitation - מיגבלת תקציב
buffer stock - מלאי בטחון
bok value per common sgare - ערך מאזני של מניה רגילה
bond [am.] / debenture [br.] - איגרת חוב
business condition statement - דוּחַ מצב עסקים
bond dealt in foreign currency - איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ
business cycle - מחזור עסקים
bond linked to cost of living index - איגרת חוב צמודה למדד
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות