לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גילוי disclosure -
ג'קל והייד Jekyll and Hyde -
גילוי דעת audit statements -
גבוה - נמוך, שיטת high - low method -
גילוי דעת בדבר תקני ביקורת בינלאומיים statements of international accounting standards -
גבייה collection -
גיליון מבדק check sheet -
גבייה חיצונית outside collection -
גיליון מיון spread sheet -
גבייה מינהלית administrative collection -
גיליון מיון אלקטרוני electronic spread sheet -
גביית חוב debt collection -
גיליון עיבוד אלקטרוני electronic processing sheet -
גדילה שלא מיגיעה unearned increment -
גיליון עלות cost sheet -
גובה collector -
גובה חיצוני outside collector -
גוביינא collect shipment -
גולמי gross -
גירעון deficit -
גוף מסדיר את עצמו self regulatory body -
גירעון תקציבי budget deficit -
גורם מס tax effect -
גישות פיננסיות למדידת ניכסיות מותג financial approch to brand equity measurment -
גורם עבירה lapse factor -
גישת המכפיל multiplier approach -
גורם עלות cost factor -
גישת הערכה למדידת ניכסיות המותג valuation approach to grand equity measurment -
גורם שימוש use factor -
גישת שארית למדידת ניכסיות מותג residual approch to brand equity measurment -
גידול הוני capital appreciation -
גישת שוק לערך market approach to value -
גיול aging -
גיול חייבים aging of receivables -
גלישת ביצוע performance glut -
גיול חשבונות aging of accounts -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות