לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שילוב combination -
שבר break -
שימור הון preservation of capital -
שובר voucher -
שימור הון, עקרון capital mintenance concept -
שובר נגדי counter voucher -
שימוש ביחסים פיננסיים use of financial ratios -
שובר קבלה receipt voucher -
שינוי במלאי inventory variation -
שובר תשלום payment voucher -
שינוי בסיס חשבונאי accounting basis change -
שוברים לתשלום vouchers payable -
שינוי חשבונאי accounting change -
שוברים, שיטת voucher ststem -
שינוי מחיר price change -
שווה ערך כספי money equivalent -
שינוי מלאי inventory variation -
שיעור הוצאות expenditure rate -
שווי מוערך appraised value -
שיעור הפרשה provision rate -
שווי נקי מותאם adjusted net worth -
שיעור הקלקה click through rate [ctr -
שיעור הקצאת עקיפות overhead application rate -
שוטף current -
שיעור משוכה hurdle rate -
שולי רווח profit margin -
שיעור עלות הקלקות cost through rate [ctr -
שולי, ניתוח marginal analysis -
שיעור עקיפות overhead rate -
שומרי סף gatekeepers -
שיעור פחת depreciation rate -
שורה תחתונה bottom line -
שיעור תשואה rate of return -
שטר לקבל receivable bill -
שיעור תשואה בלתי מתואם unadjusted rate of return -
שטר לשלם payable bills -
שיעור תשואה חשבונאי accounting rate of return -
שטר מישלוח shipping bill -
שיעור תשואה מותאם לזמן time adjusted rate of return -
שטר נקי clean bill -
שיעור תשואה ממוצע average rate of return -
שטרות לפרעון notes payable -
שיעור תשואה פנימי internal rate of return -
שידול soliciation -
שיערוך נכסים reappraisal of property -
שיוך תשלומים allocation of payments -
שיפוט judgment -
שיורית, שיטה residual method -
שיפוי נגדי counter indemnity -
שיקול דעת discretion -
שיטה מסחרית merchantile method -
שיקלול weighting -
שיטה שיורית residual method -
שירותי חוב debt service -
שיטות, ניתוח method analysis -
שיטת ברוטו gross method -
שכר לשעה hourly rate -
שיטת דיווח כוללת all inclusive concept -
שכר ממוצע average wage -
שיטת השוואה comparison method -
שכר עבודה צבור accrued salaries -
שיטת חבילה block method -
שכר שעה ממוצע average hourly earnings -
שיטת מוניטין goodwill method -
שליטה ובקרה [שו"ב] comand and control -
שיטת מחיר נטו net price method -
שם רומז, שיטת mnemonic system -
שיטת מלאי בסיסי base stock method -
שמאות valuation -
שיטת ממוצע משוקלל weighted average method -
שמאי appraiser -
שיטת ממוצע נע moving average method -
שמירת נכסים safegurding of assets -
שיטת מעקב tracking method -
שמרנות, עיקרון conservatism principle -
שיטת נטו net method -
שנה מסחרית commercial year -
שיטת עלות תקנית standard cost method -
שנת ביקורת audit year -
שיטת ערך שוק market value method -
שנת חשבון accounting year -
שיטת קו ישר straight line method -
שנת לוח calander year -
שיטת רווח גולמי gross margin method -
שנת עסקים טבעית natural business year -
שער כפול, שיטת double rate method -
שיטת רישום מלאי תמידי perpetual inventory system -
שעת אדם man hour -
שעת מכונה machine hour -
שייכות relevance -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות