לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קנייה, שיטת purchase method -
קבוצה מאוחדת consolidated group -
קצובה allowance -
קביעה determination -
קביעת עלות cost finding -
קרן fund -
קבלה receipt -
קרן הון capital reserve -
קבלה זמנית temporary receipt -
קרן הון חוזר working fund -
קו אשראי credit line -
קו ישר straight line -
קרן ייצוב דיבידנד dividend stabilzation fund -
קו ישר, שיטת straight line method -
קרן ייצוב הון capital stabilizaton fund -
קו מוצרים, המחרת product line pricing -
קרן יעודה reserve fund -
קובץ file -
קווים מנחים guidelines -
קרן לפדיון sinking fund -
קוסט פלוס cost pkus -
קופה קטנה petty cash fund -
קרן לפדיון מניות בכורה preferred stock sinking fund -
קופה רושמת cash register -
קרן מיוחדת special fund -
קרן מילואים reserve fund -
קיום approve -
קרן מסוייגת restricted ffund -
קיום כלכלי economic life -
קרן משותפת joint fund -
קיום פיסי physical life -
קרן סמויה hidden reserve -
קיום צפוי expected life -
קרן פחת fund depreciation -
קיזוז offset -
קרן פנימית internal fund -
קרן שוטפת current fund -
קיטום truncation -
קרן שיערוך revaluation fund -
קיטוע cut off -
קרן שמורה reserve fund -
קיימות EXISTENCE -
קרנות שהצטברו accumulated funds -
קירוב approximation -
קרקע land -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות