לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פנקס register -
פגם בקנין cloud on title -
פנקס ביקורת audit notebook -
פחת depreciation -
פנקס הספקה delivery priority -
פחת בקו ישר straight line depreciation -
פנקס חברות companies register -
פחת בר־ריפוי curable depreciation -
פנקס חברים register of members -
פחת בשיטת אנונה annuity method of depreciation -
פנקס שוברים voucher register -
פחת בשיטת יעודה לחילוף renewal fund method of depreciation -
פנקס שכר payroll register -
פחת בשיטת יעודה צוברת sinking fund method of depreciation -
פנקס תעודות מניות shre certificate book -
פחת בשיטת יתרה פוחתת declining balance method -
פנקסי מקרקעין public records -
פנקסים, ניהול book keeping -
פחת בשיטת מחיקת נכס ברכישה writing off assets on acquisition -
פנקסנות bookkeeping -
פחת בשיטת ערך שארית salvage value depreciation -
פסד wastage -
פחת בשיטת ריבית דריבית compound interest method of depreciation -
פסיכולוגית, המחרה sychological pricing): -
פחת חשבונאי accounting depreciation -
פעולה חשבונאית accounting transaction -
פחת כלכלי economic depreciation -
פעולה פנימית internal transaction -
פחת לפי יחידות ייצור units of production depreciation -
פעילות אגבית incidental operation -
פחת לפי יתרה, שיטת declining balance method depreciation -
פעילות בחשבון account activity -
פחת לפי סכום ספרות sum of years digits method -
פעילות מתמשכת continuing operations -
פחת מאזני book depreciation -
פעילות עזר auxiliary activities -
פחת מואץ accelerated depreciation -
פער מימון financing gap -
פחת מיוחד extraordinary depreciation -
פער שיווק marketing spread -
פחת מספיק depreciation adequancy -
פערים, ניתוח gap analysis -
פחת מקובץ composite depreciatin -
פקודת יומן journal voucher -
פחת נצפה observed depreciation -
פקטורינג factoring -
פחת על בסיס ייצור production method of depreciation -
פקיעה lapse -
פחת על בסיס מכירות sales method of depreciation -
פרו-פורמה pro forma -
פחת על בסיס עלות חילוף replacement cost method of depreciation -
פרו-רטה pro-rata -
פחת פונקציונלי functional depreciation -
פריט item -
פחת פיסי physical deterioration -
פחת קבוצתי group depreciation -
פחת רגיל ordinary depreciation -
פריט פנימי captive item -
פחת שווה כפול, שיטת double straight line depreciation -
פריטים לגביה collection items -
פחת שווה, שיטת straight line depreciation -
פריטים מיוחדים extraordinary items -
פחת שנצבר accumulated depreciation -
פריסת מאזן spreading a balance sheet -
פחת תקופתי accrued depreciation -
פרמיית פדיון revenue premium -
פיגורים arrears -
פרסום דוחות כספיים publication of financial statements -
פידיון revenue -
פרעון בתשלומים שווים straight amortizatiojn -
פיקוח תקציבי budgetary control -
פתיחת ספרים open the books -
פיתוח, הוצאות development expenses -
פיתיון, המחרה bait pricing -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות