לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ל 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
לוח סילוקין amortization schedule -
לא-מהותי immaterial -
לוח קיום life table -
לא-נזיל illiquid -
לוח תקצוב budget calendar -
לא-תפעולי non operating -
לוחות ניכיון discount tables -
לוח schedule -
ליווח scheduling -
לוח בקרה control chart -
ליום as at -
לוח הפחתה amortization schedule -
לשיעורין instaliments -
לוח חשבונות chart of accounts -
לשכת רואה חשבון association of accountants -
לוח מקדמי ערך נוכחי present value coefficients tables -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות