לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ט 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
טורי תנועה transaction columns -
טבלה schedule -
טיוטת המאזן tentative balance sheet -
טבלת גיול aging schedule -
טבלת גיול חשבונות חייבים accounts receivable aging schedule -
טעות חשבונאית accounting error -
טבלת השוואה comparison schedule -
טעות כספית monetary error -
טבלת ניתוח analysis schedule -
טעות לעולם חוזר (טל"ח) errors and omissions expected -
טבלת עבירה lapsing schedule -
טעות סופר clerical error -
טבלת שכר wage scale -
טעות ציות compliance error -
טעות קיטוע cutoff error -
טווח range -
טעות רישום clerical error -
טווח עניני relevant range -
טקסט text -
טור חלוקה distribution column -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות