סְלוֹ־מוֹשְׁן תיקשורת
לועזית: slow motion

בצילום קולנוע וטלוויזיה, תנועה אטית; אַט־נועַ; שיטת צילום שבה המצלמה פועלת במהירות מוגברת, ובהקרנה הפעולה מופיעה כאטית יותר משהיא במציאות