מסוף תיקשורת
לועזית: terminal

ברשת תיקשורת, התקן שמימנו ניתן להוסיף מידע או לקבל מידע.