מידע תיקשורת
לועזית: information

1. ידיעות ונתונים ערוכים ומעובדים באופן שניתן להשתמש בהם למטרה מוגדרת בזמן נתון.
2. צורות של תקשורת, כגון: נתונים, תמלילים, קולות ותמונות.
3. ידיעות הנמסרות לאחר, דברי הודעה והסבר;
4. בחוק המחשבים, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד.