דף הבית תיקשורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
מאזין listener - מאזכר make refetence - מאחה demultiplexer - מאחז handhold - מאמר article - מאמר ראשי main editorial - מאסף מסרים message link - מאפנן modulative - מארח host - מבהק clear - מבוך labyrinrh - מבזק אוטומטי autoflash - מבחן בד audition - מבחן בורק Burke test - מבחן הכרה recognition test - מבחן זכירה recall test - מבטא accent - מבנה תוכנית line-up - מגבר amplifier - מגבר חוזי video amplifier - מגזין magazin - מגילה scroll - מגע contact - מגפון megaphone - מד צפייה people meter - מדבר eliminator - מדד צפייה watching index - מדובב dubbed - מדור section - מדור אישי individual section - מדיה media - מדיה משודרת transmitted media - מדפסת printer - מהבהב flicker - מהדורה edition - מהדורה דמוגרפית demographic edition - מהדורה מיוחדת special edition - מהדורת חדשות newscast - מהדורת כיס pocket edition - מהדר רדיו radio compiler - מהילת צבעים colours mixing - מהירות קו line speed - מהירות תמסורת transmission speed - מוארה moire - מובאה quotation - מוביל ציבורי common carrier - מודול modul - מודול שירותים service module - מודולטור modulator - מודולציה modulation - מודיע informer - מודם MODEM - מודם חיוג dialing modem - מודם-פקס modem-fax - מודעה advertisement - מודעה מרכזית central spread - מודעות לוח CLASSIFIED ADVERTISING - מוויולה moviola - מוכן לשידור ready-for sending - מולטימדיה multimedia - מונוטיפ / מונוטייפ monotype - מונוכרום monocrome - מונח מפתח key phrase - מונחון glossary - מונטז' montage [Fr.] - מוניטור monitor - מוניטור טלוויזיה T.V. monitor - מוניטור תמונה picture monitor - מוניטין קישור link reputation - מוסף supplement - מוסף יומי daily supplement - מוסף פירסומי advertisment supplement - מוסף שבועי weekly supplement - מועדפים faivorits - מוען sender - מוען (2) ommunicator - מועצת העיתונות press council - מופע phase - מוציא לאור publisher - מוקד focus - מוקומנטרי mocumentary - מורס / צופן מורס morse code - מזכים credit - מחטף דף page jacking - מחרוזת סיביות bit string - מחשב כף יד plam pilot - מט matt - מטה-תגיות met tags - מטול עילי overhad projector - מטול שקופיות diascope - מטול תמונות episcope - מטמון cache - מטריצה matrix - מיבדק הד echo check - מיבדק יתירות אנכי vertical redundancy check (VRC) - מיבהק highlights - מיבזק news flash - מיבחנה tester - מיבנה מסר message stracture - מיגרר trailer - מידוד indexing - מידול modeling - מידע information - מידרוג rating - מיזכים credit - מיזנסצנה mise en scene - מייק-אפ make-up - מילות מעצור stop words - מילים מורעלות poison words - מילים מתדהדות buzzword - מילמול - מילת חיפוש search word - מילת מפתח keyword - מילת מפתח ממותגת branded keyword - מימסר relay station - מיני-דיסק mini-disk - מיניון mignon - מינייטורה miniature - מיספרי תפוצה circulation guarantee - מיפנה tsiwt - מיפתוח indexing - מיצלם shot - מיצלם אב master shot - מיצלם בזק snapshot - מיצלם בינוני muidem shot - מיצלם מלא full shot - מיצלם מלאי stock shot - מיצלם ממקם establishing shot - מיצלם משוטט travelling shot - מיצלם רחק long shot - מיצלם רחק long shot - מיקוד zip code - מיקוד רך soft focus - מיקום מרכזי prime location - מיקטע bit - מיקס mix - מיקרופון microphpne - מיקרופון דש neck mic(rophone) - מיקרופילם microfilm - מיקרופיש microfiche -
מיקרופלש microflash - מירכזת telephon exchange - מירקע - מירקע טלוויזיה television screen - מירקע מפוצל split screen - מירקע רחב wide screen - מירשתת internet - מישאל poll - מישאל דעת קהל public opinion poll - מישבצת square - מישבצת שידור slot - מישדר transmission - מישחק טלוויזיה T.V. game - מישחק מחשב computer game - מישלבת / משלבת monogram - מיתוג branding - מיתוג משותף co-branding - מכוונן tuner - מכון העיתונות הבינלאומי International Press institute [IPI] - מלודרמה melodrama - מלחציים clamp - מלכוד עכברים mouse trapping - מלכודת עכבישים spider trap - מלל verbalism - מלל (2) text - מלל סמוי hidden text - מלל קישור anchor text - מלל קישור (2) link text - מלפרקטיס malpractise - ממוען adressed - ממיר converter - ממיר סיפרתי set top box - ממצה איפנון - מנחה moderator - מניפולציה manipulation - מניפסט manifest - מנפיש animator - מנתק disconector - מס מדיה massmedia - מסגרת frame - מסוף terminal - מסוף בעל צמצם זעיר very small aperture terminal [VSAT] - מסיבת עיתונאים press conferance - מסך screen - מסך הכסף silver screen - מסך חצוי split screen - מסך כחול blue screen - מסך פנורמי panoramic screen - מסנכרן synchronizer - מסע סרטים movie junket - מסע פירסום advertising campain - מסר message - מסר המוני mass appeal - מסר חיובי positive appeal - מסר ישיר direct message - מסר מחירי price appeal - מסר מפחיד fear appeal - מסר מפריך refutational message - מסר משווה comparative meassage - מסר נוסטלגי nostalgy message - מסר ענפי generic appeal - מסר עקיף indirect message - מסר רב משמעי ambiguous message - מסר רגשי emotional message - מסר שלילי negative appeal - מסר תבונתי intellectual message - מסר תומך supportive message - מסרים מתחלפים split run - מעגל סגור closed circuit - מעורבות involvement - מעורבות גבוהה high involvement - מעורבות נמוכה low involvement - מען address - מעצורי תקשורת communication blocds - מעקב follow-up - מעקובת sequence - מערבל mixer - מערך שידור line-up - מערכת editorial staff - מערכת להקלטת טלוויזיה television recording system - מערכת מתעוררת evoked set - מערכת קשר communiction system - מפזר אור diffuser - מפיק producer - מפלג distributor - מפנה referrer - מפעיל operator - מפרסם advertisor - מפת אתר site map - מפתוח indexing - מפתח developer - מפתח אתרים site index - מפתח הפוך reverse index - מפתח מסווג directory - מצב תיקשורת communication situation - מצלמת טלוויזיה T.V. camera - מצלמת עיתונות press camera - מצמד coupler - מקבל receiver - מקבע fixer - מקומונים local newspapers - מקור original - מקור מסר message source - מקור נגיש accessible source - מקור פתוח open source - מקלט receiver - מקלט טלוויזיה T.V. reciever - מקלט מטול לטלוויזיה T.V. projector receiver - מקראה teleprompter - מרבב multiplexer - מרחב ניסיון field of experience - מריד-פרינט merid print - מריונטה marionnette - מרכזת אוטומטית למחצה semi-automatic exchange - מרכזת אוטומטית מקומית local automatic exchange - מרכזת ראשית main exchange - מרקום marcom - מרשתת internet - מרתון marathon - משבר תיקשורת media crisis - משגוח monitor - משגוח טלוויזיה T.V. monitor - משגוח תמונה picture monitor - משדר transmiter - משדר חוזי video transmiter - משדר חוץ outside transmiter - משדר טלוויזיה television transmitor - משדר מיכפלי multiplication transmiter - משדר מישנה sub-transmiter - משדר רב-תדרים multi-frequency transmiter - משדר ריבוב multiplexing transmiter - משוב feedback - משושה antenna - משיבון answering machine - משיבון אוטומטי autoresponder - משכתב sub-editor - משמעויות מסר massage meaning - משמעויות, גישת meanings approach - מתכנן planner - מתכנן אפיקי פרסום media planner -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022