דף הבית שיווק ופירסום

זיקה ראויה

לועזית: equitable interest
זיקה שיש לאדם ברכוש שהועבר לחזקתו של אחר על פי דיני היושר הכלליים. לדוגמה, למוטב יש זיקה שבזכות ברכוש שהועבר לידי נאמנות ובמקרה של הפרת נאמנות יכול המוטב לתבוע את הנאמן בבית המשפט, כדי להגן על זיקתו; או הזיקה שבזכות שיש למי שמוכר סחורה או נכס בתשלומים לשיעורין לגבי אותה סחורה או נכס כל עוד לא נפרעו כל התשלומים; או זיקת הנאה שיש לאדם ברכושו של אחר וכדומה.

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022