עלות שיווק ופירסום
לועזית: cost

1. הערכים הכספיים שהוצאו בייצורו או בחידושו של נכס, מוצר או שירות, כולל ההוצאות הישירות והעקיפות. מונח המשמש לעתים קרובות במקום מחיר (ראה תמחיר).
2. בכלכלה, סך כל המקורות שיש להשתמש בהם כדי להשיג סחורה או נכס או שירות בהיקף מסויים. אלה כוללים הוצאות והתחייבויות כספיות, עבודה, זמן, ויתור על נכס אחר, הכנסה חילופית, מתן שירות וכל הוצאה אחרת שנעשתה במחירי שוק. עלות היא, איפוא, קורבן כלכלי הנמדד במונחים כספיים, הנדרש כדי לקבל נכס מסויים.