שוּק שיווק ופירסום
לועזית: market

1. כל אזור גיאוגרפי המשמש כמקום מפגש ציבורי שבו מוצרים ושירותים ותחליפיהם ההיתחרותיים יכולים בקלות להקנות ולהימכר בכפוף למערכת נתונה של כללים, נהלים ומנהגים, וכן סידורים אחרים המאפשרים מסחר כזה (כגון מכירה בדואר, מכירה מדלת לדלת, או בטלקומוניקציה). לשון אחר: המקום שבו נקנות ונמכרות סחורות
2. בכלכלה מקום ממשי או מופשט, שבו נפגשים ההיצע והביקוש של נכסים שונים (למשל שוק עבודה, שוק דירות ושוק ניירות ערך). זוהי המערכת הכלכלית בה מתקיימת תחרות בין יצרנים על הצרכנים. מערכת זו של יחסי הגומלין בין מוכרים וקונים בתחום חילופי הסחורות והשירותים קובעים את רמת המחירים במשק ואת היקף העסקות המתבצעות בו. לשון אחר: למספר המשתתפים בשוק יש השפעה מכרעת על הדרך שבה נקבע מחירו של המוצר או השירות הנסחר בשוק (ראה: מונופול; אוליגופול; מונופסון; אוליגופסון; התחרות).
3. ביקוש פוטנציאלי קיים למוצר. זהו תנאי ראשון לפעולתו התקינה של מפעל המבוסס על ייצור מתמשך. הסכנה של השוק מבחינת המפעל הוא שהתפתחויות אופנתיות, מדעיות או טכנולוגיות עלולות לצמצם את הצריכה או לעשות את המוצר למיושן.
4. סך כל הפעילות המסחרית באזור מסויים או בסוג מסויים של סחורה או שירות. זה יכול להיות, למשל, מדינה או אזור גיאוגרפי, הנחשבים כקונים של סחורות. (ראה מפתח נושאים).