צְרָכִים שיווק ופירסום
לועזית: requirements

ראה: צורך.