בידול מוצרים שיווק ופירסום
לועזית: product differentiation

המאמץ או היכולת של יצרנים או משווקים לגרום לכך שמוצר יהיה שונה, או שייראה שונה, ממוצרים אחרים הנראים דומים לו, על ידי הדגשת מאפיינים מיוחדים של המוצר. הבידול נובע מרצונה של הפירמה להבטיח לעצמה יתרונות תחרותיים לעומת פירמות אחרות המייצרות, או משווקות, מוצרים העונים על אותו צורך. אם הפירמה מצליחה ליצור בציבור - באמצעות פרסומת, אריזה, עיצוב וכו' - הרגשה כי המוצרים האחרים אינם תחליפים מושלמים למוצריה, וכי לאלה יש ייחוד מסויים - היא קונה לעצמה יתרונות שהם בעלי אופי מונופוליסטי. הבידול יכול שינבע משינויים לא מהותיים שעושה הפירמה בעיצוב המוצר או בשינויים בתדמיתו הפרסומית, המעניקים למוצר דימוי ייחודי ומדגישים תועלות פסיכולוגיות חברתיות מיוחדות. בידול כזה נעשה, בדרך כלל, על ידי פירמות שהמוצר שלהם נמצא בשלב בגרות (ראה: בגרות מוצר), הגם שיש להניח שבשלב זה יש מוצרים תחליפיים רבים בשוק ואפשרויות הבידול הן מצומצמות. אם יצרן מצליח בבידול המוצר, עקומת הביקוש של הצרכנים למוצר המובדל קשיחה יחסית, וקשיחותה תגדל ככל שתפיסת השינוי בין המוצרים גדלה. תפיסה זו לגבי השוני משפיעה גם על הנאמנות למותג ועל מידת הרגשיות לשינוי מחיר. בידול יכול שייעשה הן לגבי מוצרים של חברה אחת לעומת מוצרי חברה אחרת, והן בין מוצרי אותה חברה בינם לבין עצמם. במקרה כזה המטרה היא שמוצרי החברה יופנו לפלחי שוק שונים ויאריכו את חיי המוצר הראשוני אותו מבדלים. טכניקה זו יקרה יחסית משום שכל מוצר צריך להיות משווק באופן עצמאי, שכן יש צורך באסטרטגיה שיווקית שונה לכל פלח שוק.