מחיר אוליגופולי שיווק ופירסום
לועזית: pligopoly price

ראו אוליגופול.