מוצר הומוגני שיווק ופירסום
לועזית: homogenuous product

מוצר שאין אפשרות להבדיל בינו לבין מוצרים מסוגו המיוצרים על ידי יצרנים אחרים. אסטרטגית השיווק הנקוטה לגבי מוצר כזה היא של שיווק בלתי מבודל.